Turvallisuus toiminnan ytimessä

Turvallisuus on kaikkien yhteinen asia

Meille turvallisuusriskien minimoiminen ja turvallisen työkulttuurin kehittäminen on ensisijaisen tärkeää. Ennakoiva työturvallisuus ulottuu NRC Groupissa läpi koko organisaation aina kentältä ylimpään johtoon.

Olemme sitoutuneet nolla tapaturmaa -ajatteluun, jonka mukaisesti kaikki tapaturmat ovat estettävissä. Haluamme oppia sattuneista vaaratilanteista ja virheistä. Yhdessä jaetaan havaintoja myös onnistumisista.

Sitoudumme turvallisuuden edistämiseen

  • ISO 45001:2018 -työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti
    ISO 45001:2018 -työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti
  • Traficomin turvallisuustodistus
    Traficomin turvallisuustodistus
  • Nolla tapaturmaa -periaate
    Nolla tapaturmaa -periaate

Koulutamme turvallisia tapoja toimia

Koulutamme ja perehdytämme uusia ja nykyisiä työntekijöitämme turvallisiin toimintatapoihin, samoin huolehdimme alihankkijoistamme ja kumppaneistamme.

Turvallisuusjärjestelmämme koostuu työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmästä, rautatieturvallisuuden turvallisuusjohtamisjärjestelmästä sekä Traficomin myöntämästä turvallisuustodistuksesta.

Kypärä raiteilla

Tavoitteena nolla tapaturmaa

Määrittelemme vuosittain työturvallisuuden tavoitteet sekä mittarit, joita seuraamme tiiviisti. Panostamme erityisesti ennakoiviin toimenpiteisiin sekä aktiiviseen työturvallisuutta edistävään viestintään.

Kolme työntekijää katsoo tablettia työmaalla

Kannustamme kaikkia ottamaan vastuuta

Jokaista työntekijää osallistetaan huolehtimaan turvallisuudesta henkilökohtaisesti, esimerkiksi palkitsemisjärjestelmän avulla. Käytössä on myös useita raportointia helpottavia työkaluja, kuten työtehtävän pikariskienarviointi check-listan avulla omalla puhelimella.

Kehitämme rautatieturvallisuutta

Liikennöimme työkoneilla rataverkolla. Rautatieliikenteen harjoittajana ylläpidämme rautateiden turvallisuustasoa ja kehitämme jatkuvasti liikennöinnin ja siihen liittyvän toiminnan turvallisuutta päämääränämme rautateiden kokonaisturvallisuuden parantaminen.

Asetamme rautatieturvallisuudelle vuosittaiset tavoitteet ja mittarit. Rautatieturvallisuuden johtamisjärjestelmämme ja Traficomin myöntämä turvallisuustodistus ohjaavat toimintaamme.

Tavoitteemme on rautateiden kokonaisturvallisuuden parantaminen.

Ota yhteyttä

Sanna Ström

Sanna Ström

Vastuullisuusjohtaja

+358 40 152 2995

sanna.strom@nrcgroup.fi
Marjo Kaustell

Marjo Kaustell

Laatu- ja työsuojelupäällikkö

marjo.kaustell@nrcgroup.fi

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.