Varmistamme turvalliset toimintatavat ja olosuhteet − joka päivä

Toimintamme kantavana ajatuksena on kokonaisvastuumme rautateiden ja henkilöstön turvallisuudesta. Mikään toiminnassamme ei saa vaarantaa henkilö- ja tavaraliikenteen turvallisuutta, ja toisaalta junaliikenne ei saa vaarantaa työntekijöittemme tai kumppaneidemme turvallisuutta.

Panostuksemme työ- ja liikennöinnin turvallisuutta parantaviin ennakoiviin toimenpiteisiin on suuri, ja pyrimme kaikin tavoin edistämään koko infra-alan turvallisuuskehitystä.

Koulutamme ja perehdytämme uusia ja nykyisiä työntekijöitämme turvallisiin toimintatapoihin, samoin huolehdimme alihankkijoistamme ja kumppaneistamme.

Turvallisuusjärjestelmämme koostuu työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmästä, liikennöinnin turvallisuusjohtamisjärjestelmästä sekä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin myöntämästä turvallisuustodistuksesta. Noudattamiemme turvallisuus- ja ympäristöohjelmien periaatteet sitovat myös materiaalintoimittajiamme ja alihankkijoitamme.

Työturvallisuudesta huolehtiminen kuuluu kaikille. Oman työn vaarojen tunnistaminen on olennainen osa toimintaamme.

Työturvallisuustoiminta on keskeinen osa jokapäiväistä työtämme

Toteutamme työturvallisuutta edistäviä toimenpiteitä järjestelmällisessti ja tavoitteellisesti kaikessa toiminnassamme. Jokaisen vastuulla on puuttua riskialttiiseen toimintaan ja ilmoittaa havaitsemistaan puutteista. Sattuneista vaaratilanteista ja virheistä opitaan.

Työturvallisuustoiminnan tavoitteena on edistää työn turvallisuutta ja henkilöstön työkykyä siten, että myös tuottavuuteen, laatuun, yrityskuvaan ja henkilöstön hyvinvointiin voidaan vaikuttaa positiivisesti.

Määrittelemme vuosittain työturvallisuuden tavoitteet sekä mittarit, joita seuraamme tiiviisti. Panostamme erityisesti ennakoiviin toimenpiteisiin sekä aktiiviseen työturvallisuutta edistävään viestintään. NRC Group Finland sai vuonna 2016 Nolla tapaturmaa -foorumin myöntämän työturvallisuuden tasoluokituksen III Suuntana maailman kärki.

 

Kehitämme rautatieturvallisuutta

Liikennöimme työkoneilla rataverkolla. Rautatieliikenteen harjoittajana ylläpidämme rautateiden turvallisuustasoa ja kehitämme jatkuvasti liikennöinnin ja siihen liittyvän toiminnan turvallisuutta päämääränämme rautateiden kokonaisturvallisuuden parantaminen.

Asetamme rautatieturvallisuudelle vuosittaiset tavoitteet ja mittarit. Rautatieturvallisuuden johtamisjärjestelmämme ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin myöntämä turvallisuustodistus ohjaavat toimintaamme.

Tavoitteemme on rautateiden kokonaisturvallisuuden parantaminen.