Riippumaton turvallisuuden arviointi on osa riskienhallintaa

Riskienhallintaa koskeva yhteinen turvallisuusmenetelmä (YTM) on käytössä rautateillä. NRC Finland Oy:n arviointi- ja hyväksyntäpalvelut on akkreditoitu ISA-laitos.

Rautatiejärjestelmään tehtävissä merkittävissä muutoksissa, joilla voi olla vaikutusta rautatiejärjestelmän turvallisuuteen, on noudatettava YTM-asetuksen vaatimaa riskienhallintaa. YTM-asetuksen tavoitteena on säilyttää rautateiden turvallisuustaso, yhtenäistää riskienhallintaa eurooppalaisessa rautatiejärjestelmässä sekä lisätä eri toimijoiden välistä tiedonvaihtoa.

Rautatiejärjestelmien turvallisuus on arvioitava riippumattomasti. Tämä varmistetaan käyttämällä riippumatonta turvallisuuden arviointilaitosta (ISA). Riippumaton arviointilaitos tekee arvion riskienhallintaprosessin asianmukaisesta soveltamisesta ja laatii turvallisuuden arviointikertomuksen.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on nimennyt NRC Finland Oy:n Suunnittelun arviointi- ja hyväksyntäpalvelut riskienhallinta-asetuksen mukaiseksi riippumattomasta turvallisuusarvioinnista vastaavaksi laitokseksi. Suomen kansallisen akkreditointielimen, FINASin, akkreditoiman arviointitoiminnan pätevyysalue kattaa seuraavien osajärjestelmien turvallisuusarvioinnin

  • Ohjaus-, hallinta ja merkinanto-osajärjestelmät (CCS)
  • Energiaosajärjestelmät (ENE)
  • Infrastruktuuriosajärjestelmät (INS) sisältäen rautatietunnelit (SRT) ja saavutettavuuden (PRM)
  • Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta (OPE)

Lisäksi pätevyysalue kattaa turvallisuusjohtamisjärjestelmien arvioinnin.

Arviointilaitoksella on lisäksi akkreditointi standardien EN50126, EN50128 sekä EN50129 mukaiseen puolueettomaan turvallisuuden arviointiin ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmälle (CCS).

 

Myynnin yhteyshenkilö

Lassi Matikainen

Tekninen johtaja, arviointi- ja hyväksyntäpalvelut

+358 40 8621 711

lassi.matikainen@nrcgroup.fi

Tarjouspyynnöt

Lähetä tarjouspyynnöt osoitteeseen

tarjouspyynnot@nrcgroup.fi