Vaunuja jokaiseen työmaan tarpeeseen

Avovaunut soveltuvat kappaleiden tai rakenteiden kuljetukseen, kuten pölkkyjen ja kiskojen tai ratalaitteiden osien kuljetukseen. Syväkuormausvaunussa on akseleiden välinen kuormataso matalalla. Tämä helpottaa vaunun lastausta ja purkua.

Sepelin ja/tai soran käsittelyyn on tarjolla Uad- ja Bmo-vaunuja. Bmo vaunun tilavuus on 32 m3 ja Uad vaunun tilavuus 40 m3. Uad-vaunu puretaan kääntyvän hihnakuljettimen avulla suoraan oikeaan kohtaan.

Suurien sepelimassojen kuljetukseen ja purkuun soveltuvat maa-aineksen kuljetusvaunut MFS-40 (kuljetuskapasiteetti 50 t/vaunu) ja MFS-100 (Kuvassa) (kuljetuskapasiteetti 83 t/vaunu). Näihin vaunuihin voidaan lastata muun muassa. raiteesta poistettavaa vanhaa tukikerrosta tai myös uutta sepeliä.

Bov-vaunut on tarkoitettu vaihde-elementtien kuljetukseen. Niiden kallistettava kuormaustaso mahdollistaa uusien betonipölkkyvaihteiden tai puupölkkyvaihteiden kuljetuksen. Elementit voidaan asentaa rataan Desec TrackLayer-koneella tai raidenosturilla.

 

Myynnin yhteyshenkilö

Tero Karppinen

Asiakkuuspäällikkö

+358 40 8634 394

tero.karppinen@nrcgroup.fi

Tarjouspyynnöt

Lähetä tarjouspyynnöt osoitteeseen

tarjouspyynnot@nrcgroup.fi