Suomen suurin radanrakentaja

NRC Group Finland on Suomen suurin radanrakentaja. Asiantuntemuksemme kattaa rauta- ja raitiotietekniikan lisäksi myös muuta infrarakentamista, kuten sähkörakentamista sekä tie- ja sillanrakentamista.

Radanrakentaminen

Tarjoamme koko rautatierakentamisen kirjon aina maa- ja sillanrakentamisesta sähkörata- ja turvalaitejärjestelmiin asti. Toimintamme kulmakivinä ovat ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö sekä modernit työvälineet, joilla varmistamme nykyaikaisen ja tehokkaan toteutuksen.

Tuotannossa suosimme mallipohjaisuutta, jolloin yhteistyö suunnittelijoiden, rakentajien ja asiakkaan välillä parantuu, työ tehostuu ja rakentamisen laatu paranee.

  • Laajojen radanrakennusprojektien johtaminen ja toteuttaminen
  • Radan päällysrakennetyöt
  • Radan alusrakenne-, silta- ja asemajärjestelytyöt

Sähkörakentaminen

Olemme Suomen johtava rautateiden liikenteenohjausjärjestelmien toimittaja ja asentaja. Erikoisosaamisemme on relepohjaisten rautateiden liikenteenohjausjärjestelmien suunnittelu-, rakentamis- ja käyttöönottotyöt.

Moderni kalusto ja ammattitaitoinen henkilöstö takaavat laadukkaat sähkö- ja liikenteenohjausjärjestelmien rakentamisen palvelut infra-alan hankkeisiin.

  • Rautateiden sähkörata- ja vahvavirtajärjestelmien sekä syöttöasemien rakentaminen
  • Suomen kantaverkon sähköasemien muutos- ja uudisrakentaminen
  • Tieliikenteen turvallisuutta parantavien telematiikkajärjestelmien rakentaminen ja ylläpito

Raitiotierakentaminen

Olemme raitioteiden rakentamisen ammattilainen ja allianssiosaajien kärkeä. 

Kaupunkeja muovaavat linjat vaativat monenlaista osaamista, esimerkiksi kaupunkirakentamisesta, sekä loistavia yhteistyötaitoja työmaita ympäröivien toimijoiden kanssa.

Lue lisää Raitiotieallianssista, Raide-Jokerista ja Kruunusilloista.

Monipuolisia rakentamisen palveluita projektin alusta loppuun

Projektinjohto- ja allianssiosaaminen

Meillä on kattava kokemus alliansseissa toimimisesta ja olemme niissä haluttu kumppani. Erilaisten toimintojen yhteensovittaminen on ratkaisevassa asemassa projektin onnistumisessa.

Sillanrakentamisen erityisosaamista

Rakennamme ratasillat ja rautateiden alikulut junaliikenteen ehdoilla, sillä käytössämme on moderni sillansiirtokalusto. 

Vuokrattavat apusillat

Apusilta on tilapäinen terässilta, joka kestää juna- ja tieliikenteen kuormat. Vuokraamme 14 metrin ja 20 metrin apusiltakalustoja.

Tarjoamme maanrakennuspalveluita

Rakennamme myös maa- ja vesirakenteita, teitä, katuja, liikennealueita ja meluesteitä sekä teemme kunnallisteknisiä töitä. Maarakennuskoneemme on varustettu koneohjausjärjestelmillä.

Takaamme radanrakentamisen turvallisuuden

Junaturvallisuustehtäviin kuuluvat mm. ratatyöstä sopiminen ja ratatöiden kirjaaminen. Ratatyömaan turvallisuuspalveluihin kuuluvat mm. turvamiestehtävät ja ratatyövastaavan tehtävät.

Jännitekatkot, työnaikaiset ratajohdon siirrot ja maadoitukset

Palveluihimme kuuluvat myös jännitekatkot, maadoitukset sekä työnaikaiset ratajohdon siirrot.

Yhteystiedot

Jouni Kekäle

Jouni Kekäle

Operatiivinen johtaja, rakentamisen liiketoimintajohtaja

+358 40 862 1802

jouni.kekale@nrcgroup.fi
Pasi Kiiski

Pasi Kiiski

Rakennuspäällikkö, ratarakentaminen

+358 40 862 1195

pasi.kiiski@nrcgroup.fi
Jyrki Kataja

Jyrki Kataja

Rakennuspäällikkö, raitiotierakentaminen

+358 40 866 1790

jyrki.kataja@nrcgroup.fi
Vesa Taam

Vesa Taam

Rakennuspäällikkö, sähkörakentaminen

+358 40 862 5173

vesa.taam@nrcgroup.fi
Tarjouspyynnöt

Tarjouspyynnöt

tarjouspyynnot@nrcgroup.fi

Muut palvelumme

Kunnossapito

Kunnossapitopalvelumme kattavat laajasti radan, raitioteiden ja sähköjärjestelmien kunnossapidon. Ennakoivalla huollolla estämme vikojen syntymisen ja varmistamme järjestelmien mahdollisimman pitkän iän.

Lue lisää

Materiaalipalvelut

Olemme Suomen johtava rautatiemateriaalin toimittaja. Materiaalipalvelumme kattavat rautatiemateriaalien hankinnan, varastoinnin ja toimitukset sekä oman tuotannon, kuten hitsauspalvelut ja ratapölkkyjen kyllästyksen.

Lue lisää

Konepalvelut

Pääosin keskieurooppalaisilta valmistajilta hankitut koneemme on räätälöity Suomen olosuhteisiin ja suomalaiselle raideleveydelle. Vuokraamme niitä myös muille raiteilla työskenteleville.

Lue lisää
Tule meille töihin!

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.