Tinkimätöntä ennakkosuunnittelua, häiriötöntä sillanrakentamista

Ratajärjestelmiin liittyvässä rakentamisessa erilaisten toimintojen ja työvaiheiden sovittaminen hallituksi prosessiksi on ratkaisevassa asemassa.

Siirrämme sillan paikoilleen minuuttiaikataululla liikennehäiriöiden minimoimiseksi. Junaturvallisuuden ehdoton noudattaminen on toimintamme lähtökohta.

Sillanrakentamisen palvelut

Sillansiirto

Rakennamme ratasillat ja rautateiden alikulut modernilla sillansiirtokalustolla junaliikenteen ehdoilla. Kehittämämme sillan sivussarakentamis- ja siirtomenetelmän avulla junaliikenteelle ei aiheudu merkittäviä haittoja. Silta rakennetaan liikenteen sivussa liikennettä häiritsemättä ja siirretään paikoilleen liu’uttamalla vain 6-12 tunnin liikennekatkoissa. Olemme rakentaneet myös siirrettäviä maantiesiltoja.

Vuokrattavat apusillat ja sillan reunapalkin korjauskalusto

Apusilta on tilapäinen terässilta, joka kestää juna- ja tieliikenteen kuormat. Apusilta asennetaan kohteesta riippuen 6-12 tunnin liikennekatkossa. Vuokraamme 14 metrin ja 20 metrin apusiltakalustoja. Vuokraamme myös Bridgecare by Moldtech -reunapalkin korjauskalustoa.

 

Maarakentamisen palvelut

Rakennamme myös maa- ja vesirakenteita. Maarakennuskoneemme on varustettu koneohjausjärjestelmillä.

Osaamisemme kattaa myös teiden, katujen ja liikennealueiden rakentamisen samoin kuin meluesteet ja kunnallistekniset työt.

 

Radanrakentamisen turvallisuuteen liittyvät palvelut

Junaturvallisuustehtävät

Junaturvallisuustehtäviin kuuluvat mm. liikennesuunnittelijan kanssa tehtävä ennakkoon sopiminen ratatyöstä ja ratatöiden kirjaaminen ennakkoilmoitusjärjestelmään (ETJ) sekä ratatyömaan turvallisuuspalvelut. Ratatyömaan turvallisuuspalveluja ovat muun muassa turvamiestehtävät ja ratatyöstä vastaavan tehtävät täydennettynä päällysrakennepätevyydellä.

Jännitekatkot, työnaikaiset ratajohdon siirrot ja maadoitukset

Palveluihimme kuuluvat myös jännitekatkot ja muut maadoitukset sekä työnaikaiset ratajohdon siirrot. Jännitekatko on sähkörataan tehty tilapäinen työmaadoitus, jolla sähkörata saadaan jännitteettömäksi. Työnaikainen langansiirto tehdään työmailla silloin, kun ratajohdot ovat työskentelyn esteenä. Maadoituksia tehdään työkoneille tai rakenteille.

Tilapäiset nopeusrajoitukset

Ratatöiden tekemiseksi vaaditaan usein rataan asetettava tilapäinen nopeusrajoitus, joka vaatii suunnitelman. Asennamme rataan etukäteen koodatut baliisit ja nopeusrajoitusmerkit.

 

Myynnin yhteyshenkilöt

Jouni Kekäle

Johtaja, rakentaminen

+358 40 8621 802

jouni.kekale@nrcgroup.fi

Tarjouspyynnöt

Lähetä tarjouspyynnöt osoitteeseen

tarjouspyynnot@nrcgroup.fi