Kestävää perustaa kehittämässä

Geoteknisellä suunnittelullamme on pitkä yhteinen taival koko suomalaisen rautatierakentamisen ja -suunnittelun kanssa. Olemme toimineet aktiivisesti suomalaisen geotekniikan kehittäjinä ja pioneereina. Tutkimus- ja kehitystyömme jatkuukin tiiviissä yhteistyössä alan suomalaisten tutkimus- ja koulutuslaitosten kanssa.

Tavoitteenamme on kehittää uusia ja entistä tarkempia geoteknisiä laskenta- ja tutkimusmenetelmiä sekä yhä parempia ja edullisempia pohjarakennustapoja. Asiantuntijatehtävissä laadimme muun muassa infrarakenteisiin liittyviä ohjeita ja normeja.

Suunnittelijoillamme on vuosien kokemus vaativista geoteknisistä suunnittelutehtävistä kotimaassa ja ulkomailla niin tie-, katu- ja ratahankkeissa kuin myös talonrakennukseen liittyvissä hankkeissa. Toimintamme tavoitteena on tuottaa asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityjä taloudellisia pohjarakenneratkaisuja.

Käytössämme ovat alan moderneimmat geotekniset suunnittelu- ja laskentaohjelmistot.

Keskeiset palvelumme

  • Maa-ja pohjarakennesuunnittelu
  • Perustamistapaselvitykset
  • Pohjavesigeotekniikka
  • Routaselvitykset ja -ennusteiden laadinta
  • Tärinämittaukset ja -selvitykset
  • Kallio- ja tunnelirakenteiden suunnittelu
  • Kuivatussuunnittelu
  • Geoteknisen suunnittelun ohjaus, suunnitelmien tarkastus, erityisasiantuntijapalvelut ja ohjeiden laadinta
  • Geotekninen asiantuntijavalvonta
 

Myynnin yhteyshenkilöt

Timo Cronvall

Suunnittelupäällikkö

+358 40 8621 646

timo.cronvall@nrcgroup.fi

Tuomo Passi

Ryhmäpäällikkö

040 866 5582

tuomo.passi@nrcgroup.fi

Tarjouspyynnöt

Lähetä tarjouspyynnöt osoitteeseen

tarjouspyynnot@nrcgroup.fi