Hankkeiden perusta kuntoon

Liikennesuunnittelu on avainasemassa, kun kehittämistoimenpiteet halutaan priorisoida onnistuneesti ja rahoitus suunnata oikeisiin ja kriittisiin kohteisiin.

Varmistamme työssämme suunniteltujen ratkaisujen liikenteellisen toimivuuden, tarkoituksenmukaisuuden ja käytettävyyden sekä esitämme perustellusti erilaisia keinoja rautatie- ja koko liikennejärjestelmän liikennöintiedellytysten ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Hyödynnämme yleisesti käytettyjä liikennesuunnitteluohjelmistoja sekä kehittämiämme analyysimenetelmiä.

Liikennesuunnittelutiimimme syvällinen tuntemus liikenne- ja erityisesti rautatiejärjestelmän toimintatavoista ja infrastruktuurista takaa asiantuntevat ja laadukkaat selvitykset, tarkastelut ja asiantuntijapalvelut suunnittelun eri vaiheissa.

Käytössämme on myös laaja yhteistyöverkosto alan toimijoiden, muiden konsulttiyritysten ja viranomaisten kesken.

Keskeiset palvelumme

  • Esisuunnittelu ja tarveselvitykset
  • Eri suunnitteluvaiheiden edellyttämät tie- ja rautatieliikenteelliset tarkastelut
  • Hankearvioinnit ja vaikutustarkastelut
  • Verkolliset, rataosa- ja ratapihakohtaiset liikenteelliset selvitykset
  • Tie- ja katuliikenteen suunnittelu ja simulointi
  • Rautatieliikenteen simuloinnit, aikataulutarkastelut ja kapasiteettiselvitykset
  • Raiteistonkäyttösuunnitelmat
 

Myynnin yhteyshenkilöt

Kalle Toropainen

Suunnittelupäällikkö

+358 40 8634 317

kalle.toropainen@nrcgroup.fi

Tarjouspyynnöt

Lähetä tarjouspyynnöt osoitteeseen

tarjouspyynnot@nrcgroup.fi