Teknisten järjestelmien huippuosaamista

Erityisosaamistamme ovat kaikki rautateiden tekniikkaan ja järjestelmiin liittyvät suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut sekä järjestelmien käyttöönottoon liittyvät palvelut.

Ratatekniset palvelumme sisältävät erityisesti rautateiden päällysrakenteeseen, radan merkitsemiseen ja teknisiin järjestelmiin sisältyvät asiantuntijatyöt. Osaamisemme kattaa myös teknisten järjestelmien tuotekehityksen, työvaihesuunnittelun sekä hankkeissa tarvittavat moniosaamista vaativat ratatekniset tarkastelut.

Sähkötekniset palvelumme kattavat kaikki rautateiden sähköistykseen liittyvät tehtävät sähköratasuunnittelusta syöttöasemien suunnitteluun ja raidevirtapiirien suunnitteluun. Teemme myös muuta sähkösuunnittelua, kuten valaistussuunnittelua, maadoitussuunnittelua tai sähkönsyötön suunnittelua.

Turvalaitetekniikan palvelumme kattavat kaikki rautatien turvalaitteisiin liittyvät suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut, kuten raiteistojen turvalaitesuunnittelun, rautateiden tasoristeysten turvalaitesuunnittelun, turvalaitteiden käyttöönotto- ja tarkastuspalvelut, turvalaitejärjestelmien muutossuunnittelun sekä junien kulunvalvontajärjestelmään liittyvät suunnittelu- ja käyttöönottopalvelut.

Asiantuntijamme hallitsevat ainoana Suomessa kaikki maamme rataverkolla käytössä olevat turvalaitejärjestelmät

Ratatekniset palvelumme

 • Päällysrakenne
 • Radan merkitseminen
 • Tekniset järjestelmät ja laitteet
 • Tuotekehitys
 • Työvaihesuunnittelu
 • Ratatekniset tarkastelut

 

 

Sähkötekniset palvelumme

 • Sähköratasuunnittelu
 • Syöttöasemasuunnittelu
 • Raidevirtapiirit
 • Valaistussuunnittelu
 • Maadoitussuunnittelu
 • Sähkönsyötön suunnittelu
 

Turvalaitetekniset palvelumme

 • Turvalaitesuunnittelu
 • Turvalaitejärjestelmien asiantuntijapalvelut
 • Koulutuspalvelut
 • Tasoristeysten suunnittelu
 • Turvalaitteiden käyttöönotto- ja tarkastuspalvelut
 • Rautateiden junakulunvalvontajärjestelmän (JKV) suunnittelu
 • Rautateiden junakulunvalvontajärjestelmän (JKV) käyttöönotot ja koeajot
 • Turvalaitejärjestelmien muutokset
 • ETCS- ja ERTMS-osaaminen
 • Turvalaitteiden hyväksyntäprosessit
 

Myynnin yhteyshenkilö

Mikko Rislakki

Suunnittelupäällikkö

+358 40 5849 319

mikko.rislakki@nrcgroup.fi

Tarjouspyynnöt

Lähetä tarjouspyynnöt osoitteeseen

tarjouspyynnot@nrcgroup.fi