Projekteihin sujuvuutta riskienhallinnan avulla

Kokonaisvaltaiset turvallisuus- ja riskienhallintapalvelumme kattavat hankkeiden ja projektien kaikki tarpeet.

Turvallisuuspalvelujen avulla huolehdimme yhdessä asiakkaan kanssa kohteen ennakoivasta turvallisuuden hallinnasta lakisääteiset dokumentointivaatimukset huomioiden. Riskienhallintapalveluihimme kuuluvat muun muassa hanke-, projekti-, suunnittelu-, työturvallisuus- ja ympäristöriskien hallinta sekä näiden tekniset ja toiminnalliset arvioinnit.

Palvelumme räätälöidään aina vastaamaan asiakkaan tarpeita ja odotuksia.

Riskienhallintapalvelumme varmistavat projektin sujuvan etenemisen. Ehdoton vahvuutemme ovat rautatiejärjestelmän toiminnallisiin ja teknisiin muutoksiin liittyvät riskienhallintapalvelut, jotka toteutamme järjestelmällisesti ja kustannustehokkaasti. Keräämme ja analysoimme turvallisuuspoikkeamatietoja sekä kehitämme riskienhallintaprosesseja ja -työkaluja.

Keskeiset palvelumme

  • Rautatie-, tie-, katu-, aluehankkeiden riskienhallinta
  • Tekninen vaatimustenmukaisuus, riskianalyysi ja turvallisuusperustelu (Safety Case)
  • Turvallisuuskoordinaattoripalvelut
  • Rautatiehankkeen käyttöönottoprosessi ja vaatimustenmukaisuus
  • Turvallisuus- ja laatuauditointi
  • Rautatieohjeistuksen laadinta ja riskienarviointi
  • Turvallisuusselvitys ja -suunnitelma
  • Turvallisuus- ja riskienhallintatietojärjestelmien kehitysprojektien hallinta ja koordinointi
 

Myynnin yhteyshenkilöt

Mikko Rislakki

Suunnittelupäällikkö

+358 40 5849 319

mikko.rislakki@nrcgroup.fi

Joona Malmivaara

Ryhmäpäällikkö

+358 40 8621 893

joona.malmivaara@nrcgroup.fi

Tarjouspyynnöt

Lähetä tarjouspyynnöt osoitteeseen

tarjouspyynnot@nrcgroup.fi