Vahvaa väylähankkeiden kokonaisosaamista

Väylähankkeiden kokonaissuunnittelupalvelumme kattavat kaikki hankkeisiin liittyvät tekniikka-alat maastomittauksista ja -tutkimuksista liikenne-, geo-, rakenne-, turvalaite-, sähkörata-, ympäristö- ja riskienhallintasuunnitteluun.

Suunnittelujärjestelmämme soveltuvat erityisen hyvin rautateiden suunnitteluun. Suunnittelemme myös muita väylähankkeita tai niiden osa-alueita, kuten tasoristeysten poistoon liittyviä tie- ja katujärjestelyitä tai asema-alueiden kunnallistekniikkaan liittyviä ratkaisuja.

Hankkeiden toteutusta ja ohjelmointia palvelevien suunnitelmien lisäksi teemme monipuolisia selvityksiä sekä kehitys- ja palvelutehtäviä.

Tunnemme koko rataverkon erityispiirteineen samoin kuin sen eri sidosryhmät. Olemme osallistuneet allianssi-, ST- ja PPP-muotoisiin hankkeisiin ja tunnemme niiden toimintaperiaatteet. Teemme tiivistä yhteistyötä myös VR Trackin rakentamisen, kunnossapidon ja kuljettamisen ammattilaisten kanssa. Yhteistyössä olemme kehittäneet suunnittelun lopputuotteita tarkoituksenmukaiseen suuntaan, esimerkkinä koneohjauksen ja mallintamisen hyödyntäminen.

Keskeiset palvelumme

Rautateihin ja muihin väyliin liittyvien rakentamis- ja kunnossapitokohteiden kokonaissuunnitelmat sekä toteutus- ja työvaihesuunnittelu

Projektien johtaminen

Selvitykset ja asiantuntijapalvelut

  • Hankkeiden valmistelua palvelevat selvitykset ja esisuunnitelmat
  • Rata-, tie- ja katusuunnitelmat, yleissuunnitelmat, tarveselvitykset
  • Eri tekniikka-alojen vaatimukset hankkeidenkokonaisuuksiin
  • Maastossa tehtävät ratalaitteiden inventoinnit, raiteistokaavioiden laatiminen ja päivittäminen
 

Myynnin yhteyshenkilöt

Kalle Toropainen

Suunnittelupäällikkö

+358 40 8634 317

kalle.toropainen@nrcgroup.fi

Tarmo Keski-Loppi

Tarjouspäällikkö

+358 40 8621 643

tarmo.keski-loppi@nrcgroup.fi

Tarjouspyynnöt

Lähetä tarjouspyynnöt osoitteeseen

tarjouspyynnot@nrcgroup.fi