Vuorovaikutteista ympäristösuunnittelua ja vaikutusten arviointia

Suunnittelemme ympäristö- ja maisemointisuunnitelmia yksittäisistä kohteista aina laajoihin aluekokonaisuuksiin. Käytössämme on mallintamisen uusimmat työkalut ja ohjelmat, joilla suunnitelmia voidaan havainnollistaa ja esitellä vaikkapa yhteistyötilaisuuksissa tai tietoverkon välityksellä. Vuorovaikutteisella suunnittelulla saadaan paras ja toivottu lopputulos sekä sujuvuutta suunnitelmien ja tarvittavien lupien hallinnolliseen käsittelyyn.

Laadimme ympäristön vaikutusten arviointeja hyödyntäen koko maan kattavan asiantuntija- ja suunnittelijaverkostomme paikallistuntemusta. Pyrimme vaikutusten arvioinneissa parhaaseen lopputulokseen tekemällä tiivistä yhteistyötä tilaajan, ympäristö- ja muiden viranomaisten sekä paikallisten luontoasiantuntijoiden kanssa.

Meillä on laaja ja monipuolinen kokemus lupien- ja suunnitelmien hallinnollisista menettelyistä sekä kattava yhteistyöverkosto muun muassa ELY-keskusten ja kuntien kanssa.

Keskeiset palvelumme

  • Ympäristö- ja maisemointisuunnitelmat
  • Ympäristövaikutusten arvioinnit ja selvitykset
  • Lupien ja suunnitelmien hallinnolliset menettelyt
  • Seurantaohjelmat ja niiden toteutukset
  • Meluselvitykset, -mittaukset, -laskennat ja -mallinnus
  • Tärinäselvitykset
  • Pohjavesiselvitykset
 

Myynnin yhteyshenkilöt

Kalle Toropainen

Suunnittelupäällikkö

+358 40 8634 317

kalle.toropainen@nrcgroup.fi

Tarmo Keski-Loppi

Tarjouspäällikkö

+358 40 8621 643

tarmo.keski-loppi@nrcgroup.fi

Tarjouspyynnöt

Lähetä tarjouspyynnöt osoitteeseen

tarjouspyynnot@nrcgroup.fi