Kunnossapitoalue 2: päällysrakenteen ja turvalaitteiden kunnossapito

Kunnossapitoa lounaisrannikolla

Vastaamme lounaisrannikon eli kunnossapitoalue 2:n ratojen päällysrakenteen, vaihteiden, radan varusteiden ja laitteiden, siltojen, alus- ja pohjarakenteen sekä rautatiealueiden, liikennepaikkojen ja ulkoalueiden sekä raideliikenteen ohjaus- ja turvalaitejärjestelmien kunnossapidosta.

Kunnossapito toteutetaan allianssimallilla, jossa työskennellään tiiviissä yhteistyössä tilaajan kanssa. Allianssimallissa kehitämme yhdessä tilaajan kanssa toimintatapoja ja teknologioita, joilla voidaan parantaa kunnossapidon palvelutasoa ja tuottavuutta.

Tietoa projektista

  • Aloitus: huhtikuu 2016
  • Valmistuminen: maaliskuu 2022
  • Sijainti: Lounaisrannikko
  • Tilaaja: Väylävirasto
  • Sopimuksen arvo: 25 miljoonaa €
  • Kategoria: Kunnossapito
  • Tyyppi: Rautatie
520
raidekilometriä kunnossapidettävänä
40
henkilötyövuotta
330
tasoristeystä alueella