Kunnossapitoalue 2: päällysrakenteen ja turvalaitteiden kunnossapito

Kunnossapitoa lounaisrannikolla

Vastaamme lounaisrannikon eli kunnossapitoalue 2:n ratojen päällysrakenteen, vaihteiden, radan varusteiden ja laitteiden, siltojen, alus- ja pohjarakenteen sekä rautatiealueiden, liikennepaikkojen ja ulkoalueiden sekä raideliikenteen ohjaus- ja turvalaitejärjestelmien kunnossapidosta.

Kunnossapito toteutetaan allianssimallilla, jossa työskennellään tiiviissä yhteistyössä tilaajan kanssa. Allianssimallissa kehitämme yhdessä tilaajan kanssa toimintatapoja ja teknologioita, joilla voidaan parantaa kunnossapidon palvelutasoa ja tuottavuutta.

Tietoa projektista

  • Aloitus: huhtikuu 2016
  • Valmistuminen: maaliskuu 2022
  • Sijainti: Lounaisrannikko
  • Tilaaja: Väylävirasto
  • Sopimuksen arvo: 25 miljoonaa €
  • Kategoria: Kunnossapito
  • Tyyppi: Rautatie
520
raidekilometriä kunnossapidettävänä
40
henkilötyövuotta
330
tasoristeystä alueella

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.