Tietosuojaseloste

Yleistä

Henkilötietojen huolellinen käsittely on meille ensisijaisen tärkeää. Käsittelemme henkilötietoja täyttääksemme lakisääteiset tai muut sopimusvelvoitteemme ja hoitaaksemme velvollisuutemme työnantajana sekä yhteistyökumppanina. Henkilötietoja käsitellään noudattaen tietosuojalainsäädäntöä ja tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä perusperiaatteita sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa varmistaaksemme, ettei kenenkään yksityisyys vaarannu, kuten EU:n tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR), Henkilötietolaki (523/1999) ja sähköisen viestinnän tietosuojalaki (515/2004) edellyttävät.

Kumppaneidemme kanssa meillä on voimassa olevat tietoturva-asetuksen mukaiset sopimukset. Niiden mukaisesti olemme saaneet henkilötietojen käsittelijöiltä riittävät takeet siitä, että niiden suorittama henkilötietojen käsittely täyttää tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Rekisterinpitäjä

NRC Group Finland Oy, Radiokatu 3, PL 488 00101 Helsinki

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn perusteena voi olla lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen tai sopimuksien täyttäminen tai asiakkuuksien hoito. Käsittelyperusteena voi olla myös henkilön suostumus (mm. rekrytointi- ja muita lomakkeita täytettäessä) tai NRC Group:n oikeutettu etu, kuten mahdollisuus harjoittaa liiketoimintaa mm. viestinnän ja markkinoinnin keinoin. NRC Group:n oikeutettu etu on kuitenkin toissijainen suhteessa oikeuteesi yksityisyyteen.

Henkilötietojen käyttötarkoitukset

Käsittelemme tietoja vain sellaisiin käyttötarkoituksiin, joihin henkilötiedot on alun perin kerätty, jollei rekisteröity anna suostumustaan henkilötietojensa käyttämiseksi muihin nimettyihin käyttötarkoituksiin.

Käsittelemme henkilötietoja muun muassa seuraaviin käyttötarkoituksiin:

  • lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen,
  • asiakas-, kumppanuus- ja yhteistyösuhteiden luomiseen ja ylläpitoon,
  • varmistaaksemme järjestelmiimme kirjautujan henkilöllisyyden,
  • rekrytointitarkoituksiin,
  • tiedottamiseen ja viestintään sekä markkinointiin.

 

Miten keräämme henkilötietoja?

Keräämme henkilötietoja henkilöiltä itseltään esimerkiksi sopimustiedoista, verkkosivuilla täytettävien lomakkeiden kautta, työhakemuksistasi ja digitaalisiin palveluihimme kirjautumisen yhteydessä. Saatamme saada henkilötietoja myös liikekumppaneiltamme esimerkiksi sopimusten yhteyshenkilötietoina sekä julkisista lähteistä, kuten yritysten nettisivuilta. 

Mitä henkilötietoja keräämme?

Keräämme ja käsittelemme käyttötarkoituksen mukaan jaoteltuna muun muassa seuraavia henkilötietoja:

  • lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen: työmailla työskentelevien henkilöiden tietoja (kuten nimi, veronumero, yhteystiedot sekä pätevyys ja koulutustiedot)
  • asiakas-, kumppanuus- ja yhteistyösuhteiden luomiseen ja ylläpitoon: yritysten edustajina toimivien henkilöiden yhteystietoja (kuten nimi, puhelinnumero, ammattinimike, sähköpostiosoite ja osoite),
  • rekrytointitarkoituksiin: työnhakijan työhakemuksessaan ilmoittamia tietoja
  • tiedottamiseen viestintään sekä markkinointiin: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja työnantajaorganisaation perustiedot.

 

Henkilötietojen säilyttämisaika

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti, jonka jälkeen henkilötiedot poistetaan.

Rekrytointihakemuksiin liittyviä hakijan henkilötietoja säilytämme 24 kuukauden ajan.

Henkilötietojen siirtäminen

Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti EU:n ja ETA:n sisällä. Noudatamme kaikissa EU:n sisäisissä ja myös EU/ETA-alueen ulkopuolelle tapahtuvissa siirroissa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) ja tietosuojalainsäädännön asettamia velvoitteita.

Evästeiden käyttö

Käytämme evästeitä, jotta voimme tarjota sivustojen käyttäjille parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Tiedoista emme voi tunnistaa sinua, mutta niiden avulla voimme tarjota henkilökohtaisemman käyttökokemuksen sivustollamme. Kunnioitamme yksityisyyttäsi, joten halutessasi voit estää evästeiden käytön. Joidenkin evästeiden estäminen voi vaikuttaa sivuston käytettävyyteen.

Käytämme evästeitä (laitteeseen tallennettuja pieniä tekstitiedostoja) palveluidemme tarjoamiseen ja kehittämiseen. Käytämme evästeitä myös sisällön yksilöimiseen ja mainonnan kohdistamiseen. Evästeiden avulla voimme muun muassa tarjota paremmin ajantasaisia ja yksilöllisiä palveluja näyttämällä käyttäjän kiinnostuksen kohteisiin perustuvaa sisältöä. Niiden avulla myös mahdollistetaan esimerkiksi sisäänkirjautuminen ja todennus, henkilökohtaisten asetuksien ja määrityksien tallentaminen, sivustojemme toiminnan analysointi sekä petoksien torjuminen.

Käyttäessäsi verkkosivujamme ne keräävät esimerkiksi seuraavia tietoja: IP-osoitteen, mitä linkkejä käytät, mitä mainoksia tai muita sisältöjä olet katsonut, miltä sivulta tulet ja millä vierailet, selailun ajankohdan, selaimesi tai sovelluksen tyypin ja muita vastaavia tietoja. Sivustomme saattavat sisältää kolmansien osapuolten evästeitä.

Käytämme istuntokohtaisia ja pysyviä evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet ovat olemassa vain istunnon eli yhden asiointikerran ajan, ja ne poistetaan automaattisesti, kun selain suljetaan. Pysyvät evästeet ovat olemassa määräajan, ja ne jäävät tietokoneelle myös istunnon loppumisen jälkeen, ellet itse poista niitä sitä ennen.

Evästeet eivät vahingoita laitettasi tai tiedostojasi.

Evästeiden käyttöä voit säädellä selaimien hallintotoiminnoista. Lisätietoja evästeistä on kunkin selaimen tietosuoja- tai ohjedokumentaatiossa.

Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuoja-asetuksen mukaisen oikeuden nojalla sinulla on oikeus saada tiedot sinua koskevista henkilötiedoista. Tarvittaessa voimme pyytää sinulta lisätietoja, jotta voimme vahvistaa henkilöllisyytesi.

Jos esität oikeutta koskevan pyynnön sähköisesti, niin toimitamme tiedot yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa. Lähtökohtaisesti pyyntöjen toteuttaminen on maksutonta, mutta voimme tietyin edellytyksin periä sinulta pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä suorittamista pyydettyä toimea.

Sinulla on oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua ja laissa säädetyin perustein saada tiedot poistetuksi tai rajoittaa tietojen käsittelyä taikka vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä.

 

Tietosuojaa ja rekisteröityjä koskevat yhteydenotot viestinta@nrcgroup.fi 

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.