Kasvua liikevaihdossa, parannustoimenpiteet keskiössä

NRC Groupin vuosi 2020 käynnistyi liikevaihdon kasvulla ja vahvalla tilauskannalla. Samalla on jatkettu pitkän aikavälin kannattavuuden parantamista.

Kolme ihmistä työvaatteissa kävelee poispäin kuvaajasta. Yhden henkilön käsi on toisen harteilla.

Koronavirusepidemian puhkeamisen jälkeen yritys on tehnyt erityisjärjestelyitä työntekijöidensä terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi sekä varmistanut käynnissä olevien hankkeiden toteuttamisen.

‒ Olemme ryhtyneet toimenpiteisiin varmistaaksemme henkilöstöllemme turvallisen työpaikan ja estääksemme koronaviruksen leviämisen. Samalla autamme kehittämään ja parantamaan yhteiskunnalle tärkeää infrastruktuuria Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Haluan kiittää kaikkia työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita, jotka ovat sitoutuneet meihin täysin myös tänä erityisenä ajanjaksona, sanoo NRC Groupin toimitusjohtaja Henning Olsen.

Toistaiseksi koronavirusepidemia on vaikuttanut NRC Groupin toimintaan rajallisesti. Toimenpiteet organisaation vahvistamiseksi, kiinteiden kustannusten vähentämiseksi ja pitkän aikavälin kannattavuuden parantamiseksi jatkuivat suunnitellusti ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Liikevaihto oli 1,25 miljardia Norjan kruunua (n. 115 milj. €) vuosineljänneksellä, mikä on 11 % enemmän kuin vuonna 2019 Suomen maayhtiön vahvan kasvun seurauksena. Valuuttakurssimuutoksilla oikaistu orgaaninen kasvu oli 7 %. Tilauskanta oli maaliskuun lopussa yli 8 miljardia Norjan kruunua (n. 733 milj. €), mikä on tähän mennessä konsernin korkein.

NRC Group on tehnyt uusia sopimuksia yli 1,4 miljardin Norjan kruunun arvosta (n. 128 milj. €) ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Positiivisesti tilauskantaan vaikuttaa lisäksi heikompi Norjan kruunu suhteessa Ruotsin kruunuun ja euroon.

Negatiivinen liiketulos heijastaa raidealan töiden sesonkivaihtelua Pohjoismaissa ja nollamarginaaliprojektien toteuttamista alaskirjausten jälkeen vuonna 2019.

‒ Pyrimme jatkuvasti vahvistamaan kykyämme voittaa ja toteuttaa hyviä projekteja hyvällä kannattavuudella, ja vuonna 2019 aloittamamme parannusohjelmat etenevät suunnitellusti. Vuoden 2020 painopiste on pikemminkin kannattavuudessa kuin kasvussa. Tavoitteemme on tulla johtavaksi pohjoismaiseksi toimijaksi kestävän infrastruktuurin alalla. Koronavirusepidemia on lisännyt epävarmuutta lyhyellä aikavälillä, mutta kestävän infrastruktuurin rakentamiseen ja kunnossapitoon Pohjoismaissa on edelleen suuri tarve, jota kasvattavat kaupungistuminen sekä tarve kuljettaa ihmisiä ja tavaroita kestävällä tavalla. Odotamme edelleen vahvaa kasvua pohjoismaisilla markkinoilla, Henning Olsen sanoo.

‒ Suomessa rakennus- ja kunnossapitoprojektimme ovat edenneet suunnitellusti koronavirusepidemiasta huolimatta. Pyrimme edelleen jatkamaan kannattavaa kasvuamme myös Suomessa, sekä samalla huolehtimaan henkilöstömme jaksamisesta ja turvallisuudesta poikkeustilanteessa, sanoo NRC Group Finlandin toimitusjohtaja Harri Lukkarinen.

Lisätietoa

Henning Olsen

Henning Olsen

CEO

+47 91 74 15 92

henning.olsen[at]nrcgroup.com

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.