NRC Group Finland voitti sopimuksen kunnossapitoalueista 9 ja 11

NRC Group Finland on voittanut kilpailutuksen ratojen kunnossapidosta Pohjois-Suomeen sijoittuvilla alueilla 9 ja 11. Sopimuksen kiinteähintainen arvo on noin 16,1 miljoonaa euroa, minkä lisäksi sopimukseen sisältyy yksikköhintaisia osuuksia mm. talvikunnossapidon ja vauriokorjausten osalta.

Kunnossapidon liiketoimintajohtaja Katja Pekkanen

Sopimuskausi alkaa marraskuussa 2020 ja jatkuu lokakuuhun 2023 saakka. Sopimuksessa on kahden vuoden optiomahdollisuus. Tilaajana on Väylävirasto.

– Sopimus on meille strategisesti todella tärkeä, koska uusien alueiden avulla saamme kasvatettua NRC:n markkinaosuutta Väyläviraston raiteiston kunnossapidosta, kertoo kunnossapidon liiketoimintajohtaja Katja Pekkanen. – Tarjous on laadittu huolellisesti ja sen tekeminen on vaatinut paljon työtä, joten iso kiitos kuuluu koko tarjoustiimille.

Kunnossapidettävä alue pitää sisällään 1200 raidekilometriä, 589 vaihdetta ja saman verran tasoristeyksiä. Alue on hyvin vaihteleva: Kokkolasta Ouluun ulottuva noin 280 raidekilometrin osuus on nopean liikenteen rataa, ja toisaalta Vartiuksesta Ouluun, Raaheen ja Kokkolaan kulkevat osuudet ovat tärkeitä tavaraliikenneväyliä. Lisäksi alueeseen kuuluu vähäliikenteisiä ratoja Kontiomäestä Porokylään ja Haapajärveltä Äänekoskelle.

Projektiin valmistautuminen alkaa kesäkuussa

Alueiden 9 ja 11 kunnossapidon projektipäällikkönä tulee toimimaan Petri Nevanperä. Toimeen tartutaan jo kesäkuussa, sillä projektin valmistautumisjakso alkaa 15.6. ja jatkuu kunnossapitosopimuskauden alkuun 1.11. asti.
– Valmistautumisjakso on todella tärkeä nyt, kun aloitetaan meille uutta kunnossapitoaluetta. Muodostamme projektiorganisaation, sovimme projektin toimintamallit ja suunnittelemme työt heti valmistautumisjakson alettua. Rekrytoimme myös paljon uusia henkilöitä projektille, Nevanperä kertoo. – Hyvin hoidettu valmistautumisjakso on ehdoton edellytys projektin laadukkaalle toteutukselle ja onnistumiselle.

Kunnossapitosopimukseen kuuluvat kokonaisuudet vaihtelevat jonkin verran rataosittain, koska osa töistä tehdään Pohjois-Suomen puitesopimuksen alla. Turvalaitekunnossapito ja päivystysvelvoite kuuluvat sopimukseen kaikilla rataosilla. Vähäliikenteisiä rataosuuksia lukuun ottamatta myös raiteiden ja vaihteiden tarkastukset, huollot ja viankorjaus sekä talvikunnossapito kuuluvat NRC:n vastuulle. Vuosittain tehdään raiteiden tuentaa noin 300 raidekilometriä, tuetaan noin sata vaihdetta ja vaihdetaan 6000 ratapölkkyä.

Päätöksessä on kahden viikon valitusaika.

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.