NRC Group julkaisi raportin vuoden 2019 neljänneltä vuosineljännekseltä

NRC Group on julkaissut taloudellisen tuloksensa 2019 viimeiseltä vuosineljännekseltä ja alustavan tuloksen koko vuodelta 2019.

NRC Group on julkaissut taloudellisen tuloksensa 2019 viimeiseltä vuosineljännekseltä ja alustavan tuloksen koko vuodelta 2019.

Tunnusluvut Q4/2019

  • Liikevaihto 1 663 miljoonaa Norjan kruunua (971 miljoonaa NOK Q4/2018)
  • EBITA* (käyttökate) -32 miljoonaa Norjan kruunua (-36 miljoonaa NOK Q4/2018)
  • Projektien nettokatteiden oikaisu -110 miljoonaa Norjan kruunua
  • Tilauskertymä vuosineljänneksellä 1 926 miljoonaa Norjan kruunua
  • Tilauskanta 7 151 miljoonaa Norjan kruunua

Tunnusluvut koko vuodelta 2019

  • Liikevaihto 6 193 miljoonaa Norjan kruunua (​​3 176 miljoonaa NOK Q4/2018)
  • EBITA*(käyttökate) 69 miljoonaa Norjan kruunua (57 miljoonaa NOK Q4/2018)

Kohokohdat

  • Konsernin uusi strategia valmistui, painopistealueina kannattavuuden palauttaminen ja kasvun vauhdittaminen. Liikevaihtotavoite vuodelle 2024 on 10 miljardia Norjan kruunua ja 7% EBITA-marginaali.
  • Norjan yhtiö voitti 793 miljoonan Norjan kruunun rautatieurakan Nykirken ja Barkåkerin välillä Vestfoldbanenilla Norjassa, mikä vahvistaa vankkaa asemaa Norjan markkinoilla.
  • Suunnitteluliiketoiminta myytiin 42,5 miljoonalla eurolla.

Neljänteen vuosineljännekseen vaikuttivat negatiivisesti projektimarginaalien korjaukset ‒ toimenpiteitä käynnistetty kannattavuuden palauttamiseksi

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 1 663 miljoonaa Norjan kruunua. Kasvua oli 71% vuoden 2018 viimeiseltä vuosineljännekseltä, jolloin liikevaihto oli 971 miljoonaa Norjan kruunua. Kasvu johtui pääosin VR Trackin ostosta. Orgaaninen kasvu oli -6% viimeisellä neljänneksellä ja +2% vuonna 2019.

Konsernin käyttökate * oli vuosineljänneksellä -69 miljoonaa Norjan kruunua projektien nettokatteiden oikaisun takia (-110 miljoonaa Norjan kruunua). Marginaalin oikaisut liittyvät pääasiassa Ruotsin rautatie- ja rakennustoiminnan sopimuksiin sekä rautatierakentamiseen Norjassa, joissa kustannukset ovat nousseet odotettua korkeammiksi. Tämä heijastaa sitä, että tarjousten valinta- ja laskenta-, riskinarviointi- ja toteutusprosessit ja osaaminen eivät ole olleet riittäviä näissä yksiköissä. Kaikki tarjoukset oli tehty ennen Ruotsin johtoryhmän ja Norjan rautatieliiketoiminnan muutoksia, jotka toteutettiin vuoden 2019 jälkipuoliskolla.

‒ Emme selvästikään ole tyytyväisiä tuloksiin ja projektien alaskirjauksiin, jotka heijastavat heikkoa suorituskykyä Ruotsissa sekä muutamissa Norjan rautatierakentamisen projekteissa. Olemme jo aloittaneet prosessin kannattavuuden palauttamiseksi ja käynnistäneet kohdennettuja toimenpiteitä projektinhallintakyvyn, projektin valinta- ja tarjouskilpailuprosessien sekä projektien toteuttamismallin vahvistamiseksi, kertoo NRC Groupin toimitusjohtaja Henning Olsen.

Kannattavuuden palauttamiseksi on käynnistetty ja toteutettu useita toimenpiteitä, mukaan lukien prosessien ja osaamisen vahvistaminen tarjousten valinnassa, riskien arvioinnissa ja projektien toteuttamisessa. Lisäksi on aloitettu yleiskustannusten vähentämisohjelma vuodelle 2020, jonka tavoitteena on säästää 55 miljoonaa Norjan kruunua.

Vuonna 2020 ei-suoriutuvat projekteista, mukaan lukien edellä mainitut, liikevaihto on noin 400 miljoonaa Norjan kruunua, jonka odotetaan tuottavan nollamarginaalin. Suurin osa hankkeista valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.

Koko vuoden 2019 liikevaihto oli 6 193 Norjan kruunua, eli 95% enemmän kuin vuonna 2018, aiemmin ilmoitettujen odotusten mukaisesti. Koko vuoden liikevaihdon kasvu heijasti yrityskauppoja ja vahvaa orgaanista kasvua Suomessa ja Norjassa, mitä alensi osittain Ruotsin vähentynyt liiketoiminta. Orgaaninen kasvu vuonna 2019 oli +2%. Konsernin käyttökate* oli -26 miljoonaa Norjan kruunua (29 miljoonasta NOK 2018). Norjan liiketoiminnan liikevaihto oli 583 miljoonaa Norjan kruunua viimeisellä neljänneksellä (630 miljoonaa NOK Q4/2018). Orgaanista kasvua oli -7% vuosineljänneksellä, mutta +16% koko vuonna. Jatkuvasti vahvat katteet Norjan rakentamisessa ja ympäristöliiketoiminnassa kompensoivat rautatierakentamisen nettokatteiden oikaisut, jotka olivat noin -50 miljoonaa Norjan kruunua, mikä laski käyttökateprosentin* 3,9 prosenttiin.

Konsernin liikevoitto (EBIT) oli vuosineljänneksellä -85 miljoonaa Norjan kruunua (-59 miljoonaa NOK Q4/2018). Aiemmin mainittujen marginaalioikaisujen lisäksi liiketulos sisältää 37 miljoonan Norjan kruunun yritysjärjestelykulut (muut tuotot ja kulut) ja 17 miljoona Norjan kruunun poistot.

Vahva tilauskertymä ja vuoden lopun tilauskanta

Neljännen vuosineljänneksen tilauskertymä oli 1 926 miljoonaa Norjan kruunua. Uusien sopimusten arvo oli 1 396 miljoonaa Norjan kruunua ja ennakkoilmoittamattomien tilausten määrä 529 miljoonaa Norjan kruunua.

Norjassa uusia urakoita olivat 793 miljoonan Norjan kruunun rautatieprojekti Nykirken ja Barkåkerin välillä Vestfoldbanenilla ja 175 miljoonan Norjan kruunun urakka maanrakennustöistä ja ratateknisistä töistä Drammenin ja Gulskogenin välisellä rataosuudella. Molemmat sopimukset ovat osa Intercity-kehitysohjelmaa, ja ne voitettiin uudella tarjouskilpailun valinta- ja toteutusmallilla, joka on otettu käyttöön Norjan rautatierakentamisessa.

Suomessa NRC Group voitti 20,3 miljoonan euron urakan radan turvalaitejärjestelmän uusimisesta Tampere‒Seinäjoki-rataosuudella. Ruotsissa Ruotsin liikennevirasto (Trafikverket) käytti Västra Götaland Väst -alueen kunnossapidosta kaksivuotisen option, jonka arvo on 130 miljoonan Ruotsin kruunua.

Koko vuoden 2019 tilauskertymä oli 7 913 miljoonaa Norjan kruunua ja vuoden lopun tilauskanta oli 7 151 miljoonaa Norjan kruunua, mikä on yli kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna. Tästä noin 44% ja tilauskannasta noin 24% arvioidaan tulevan tuotantoon vuosina 2020 ja 2021.

* Ennen muita tuottoja ja kuluja (yritysjärjestelykulut)

Q4-tulosten esittely

NRC Group esittelee huomenna vuosineljänneksen tulokset sekä CMU:n (Capital Markets Update) Oslossa. Konsernin johto antaa yleiskuvan strategisesta kehityksestä, tavoitteista ja näkymistä strategiaprosessin valmistuttua. Tapahtumassa puhuvat toimitusjohtaja Henning Olsen, talousjohtaja Dag Fladby sekä maajohtajista Harri Lukkarinen ja Robert Röder.

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.