NRC Group julkaisi uuden strategiansa

NRC Group on tänään julkaissut uuden strategiansa Tomorrow in the making vuosille 2020‒2024.

NRC Group on tänään julkaissut uuden strategiansa Tomorrow in the making vuosille 2020‒2024. Strategiassa yhtiö asettaa kunnianhimoisen tavoitteen olla tulevaisuuden infra-alan halutuin yhteistyökumppani ja työnantaja.

‒ Olemme asettaneet itsellemme kunnianhimoisen vision, joka haastaa meidät monella tasolla. Pyrimme olemaan tulevaisuuden infra-alan halutuin yhteistyökumppani ja työnantaja. Tämä tavoite vaatii työtä, mutta on saavutettavissa ‒ jos vain keskitymme oikeisiin asioihin, sanoo konsernin toimitusjohtaja Henning Olsen.

Uusi strategia esitellään sijoittajille tänään 13.2. NRC Groupin Capital Markets -tapahtumassa.

Tomorrow in the making -strategiassa keskitytään kasvuun ja ihmisiin

NRC Group perustettiin hyödyntämään kasvumahdollisuuksia pohjoismaisilla inframarkkinoilla. Orgaaninen sekä yritysjärjestelyjen vetämä kasvu, sisältäen 14 yrityskauppaa mukaan lukien VR Track Oy:n oston tammikuussa 2019, ovat auttaneet NRC Groupia saavuttamaan tavoitteensa tulla johtavaksi pohjoismaiseksi raideinfrayritykseksi. Vuosia kestäneen kasvun ja hyvien katteiden jälkeen kannattavuus kuitenkin laski vuosina 2018 ja 2019.

‒ Nyt on aika ottaa hyöty irti asemastamme kestävän infran pohjoismaisena johtajana. Tähän tarvitsemme sopivat ihmiset ja vankan toimintakulttuurin, joka perustuu arvoihimme. Rakensimme tälle perustan vuoden 2019 aikana, kun uusi johto astui avainasemiin ja on nyt valmiina ottamaan käyttöön hyväksi havaittuja prosesseja projektien valinnassa, tarjouskilpailuissa ja toteutuksessa, Olsen selittää.

Kannattava orgaaninen kasvu on uuden strategian kulmakivi, joka vaatii meitä kehittämään sekä yritystä että ihmisiämme.

‒ Yrityksen kehittyminen on kuitenkin vain seurausta siitä, miten kehitämme ihmisiämme ja kuinka monta uutta osaajaa saamme rekrytoitua. Uuden strategian tärkein sisäinen avaus onkin investoida enemmän ihmisiimme ja työskennellä järjestelmällisemmin ammattilaistemme kehittämiseksi.

Markkinanäkymät ovat erittäin myönteiset

‒ Toimimme isoilla ja kasvavilla markkinoilla, joita ohjaavat vahvat väestönkasvun, kaupungistumisen ja kestävyyden megatrendit. Meille tämä tarkoittaa sitä, että meillä täytyy olla oikeat ihmiset voittamassa oikeita projekteja oikeaan hintaan ja että ne toteutetaan oikealla tavalla. Siten voimme täysin hyödyntää orgaaniset kasvumahdollisuutemme ja valikoidut yritysjärjestelyt, Olsen sanoo.

Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa rautatieinvestointien ja kunnossapitomenojen markkinoiden odotetaan kasvavan yhteensä noin 9 % vuodessa. Vuotuisten markkinoiden arvioidaan olevan noin 40 miljardia Norjan kruunua, kun mukaan lasketaan metro- ja raitiotieprojektit.

Orgaanisen kasvun lisäksi NRC Group pyrkii hyödyntämään alhaisen riskin kasvu- ja laajentumismahdollisuuksia rakennus- ja ympäristötoimintaa täydentävissä palveluissa.

Lyhyen aikavälin painopiste kannattavuuden palauttamisessa

NRC Group on asettanut selkeät strategiset prioriteetit kannattavuuden palauttamiseksi ja kasvun vauhdittamiseksi. Tavoitteena on vuonna 2024 saavuttaa 10 miljardin Norjan kruunun liikevaihto 7 prosentin EBITA-marginaalilla. (n. 994 miljoonaa euroa)

‒ Tässä meillä on paljon työtä tehtävänä. Vuoden 2019 aikana liikevaihtomme oli noin 6 miljardia Norjan kruunua, mutta liikevoittomarginaali vain 1,1 prosenttia. Suorituskyvyn suhteen meillä on yrityksessä suuria eroja. 70 prosenttia toiminnastamme suoriutuu pitkän aikavälin tavoitteemme mukaisesti, ja liikevoittomarginaali on 7 prosenttia. Loput 30 prosenttia toiminnastamme tuottaa kuitenkin tappiota, mikä heikentää koko kannattavuuttamme. Olemme jo aloittaneet prosessin kannattavuuden palauttamiseksi ja tehneet kohdennettuja toimenpiteitä projektinhallintakyvyn, projektien valitsemisen, tarjouskilpailuprosessien sekä projektien toteuttamismallin vahvistamiseksi, Olsen selittää.

NRC Groupin uusi strategia pähkinänkuoressa

  • Visio: Haluamme olla tulevaisuuden infra-alan halutuin yhteistyökumppani ja työnantaja.
  • Missio: Luomme ihmisiä ja yhteiskuntaa liikuttavaa infraa, joka ylittää odotukset niin tänään
  • kuin huomennakin.
  • Arvot: välittävä, luotettava, yrittäjähenkinen
  • Vuoden 2024 taloudelliset tavoitteet: 10 miljardin Norjan kruunun liikevaihto 7 prosentin EBITA-marginaalilla
  • Strategian päätavoite on kannattavuuden palauttaminen operatiivisilla parannuksilla.
  • Pohjoismaiden johtavaa asemaa ja vahvoja markkinoita hyödynnetään kannattavalla orgaanisella kasvulla.
  • Täydentäviin palveluihin laajentumisessa hyödynnetään pohjoismaista osaamista.​​​​​​​

Lisätietoa

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.