NRC Group mukaan Tampereen ilmastokumppaneihin – yhdessä kohti hiilineutraalia kaupunkia

Tampereen seudun ilmastokumppanina NRC Group sitoutuu toteuttamaan päästövähennyksiä ja edistämään vähähiilistä rakentamista. Tavoitteena on yhdessä saavuttaa Kestävä Tampere 2030 -ohjelman mukainen hiilineutraalius.

Osana Raitiotieallianssia NRC Group rakentaa Tampereella uutta raitiotietä, joka edistää ilmastoystävällistä liikkumista ja tukee Tampereen kaupunkia tavoitteessaan saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Raitiotien ensimmäisen osan rakentaminen on loppusuoralla, ja toinen osa keskustasta länteen aloitetaan marraskuussa.

– Tampereen raitiotie vähentää liikenteen päästöjä tulevaisuudessa, mutta ilmastotekoja täytyy tehdä jo rakentamisen aikana. Ilmastokumppanuus tarjoaa meille luontevan ja innostavan väylän vahvistaa yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa Tampereen seudulla, jakaa parhaita käytäntöjä ja panostaa kestävään infrarakentamiseen. Suunnittelemme toimenpiteet, jotka mahdollistavat ilmastoystävällisen rakentamisen kaikilla projekteillamme, kertoo NRC Group Finlandin ympäristöpäällikkö Jukka Viitanen.

NRC Groupin uudessa Suomen ympäristöohjelmassa tavoitteena on vuoden 2020 aikana laskea yrityksen hiilijalanjälki, jonka perusteella asetetaan tavoitteet ja suunnitellaan toimenpiteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Päästöjen laskenta tehdään kansainvälisen GHG-protokollan raportointistandardien mukaisesti ja kehitystä mitataan jatkossa säännöllisesti.

– Arviolta jopa 90 prosenttia rakentamisen päästöistä ratkaistaan jo suunnitteluvaiheessa, joten nyt tapahtuvan suunnittelun ja rakentamisen ilmastovaikutukset ulottuvat pitkälle rakennetun ympäristön elinkaareen. Tulemme lanseeraamaan esimerkiksi ympäristöystävällisen työmaakonseptin, jossa ohjeistamme, miten infrahanke toteutetaan mahdollisimman kevyellä jalanjäljellä, Viitanen kertoo.

Lisätietoja

Jukka Viitanen

Jukka Viitanen

Ympäristöpäällikkö

jukka.viitanen@nrcgroup.fi

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.