NRC Group panostaa infrarakentamisen ympäristöystävällisyyteen

Ilmastonmuutoksen hillinnällä on kiire. Kestävää infraa voi ja pitää myös rakentaa kestävästi.

Ilmakuva keskeneräisestä Mansikkakosken ratasillasta syksyllä 2019 ruska-aikaan

NRC Groupilla ilmastonmuutoksen torjunta on liiketoiminnan ytimessä: rakennamme ja kunnossapidämme kestävää raideinfraa, joka mahdollistaa ympäristöystävällisen liikkumisen. Se ei kuitenkaan riitä. Suomen kasvihuonepäästöistä noin 20 % on peräisin liikenteestä, kun taas rakentamisen päästöt muodostavat jopa 40 % yhteiskunnan päästöistä, kuluttavat noin 40 % yhteiskunnan tarvitsemista raaka-aineista ja lähes saman verran energian kokonaiskulutuksesta.

– Infrarakentamisen päästöjen osuus rakennetun ympäristön elinkaaren hiilijalanjäljestä on liki kolmannes, kun käyttövaiheen energiankulutuksen päästöjä ei lasketa mukaan. Näyttääkin siltä, että rakennamme kestävää infraa, mutta raskaalla jalanjäljellä, sanoo NRC Groupin ympäristöpäällikkö Jukka Viitanen.

NRC Groupin uudessa Suomen ympäristöohjelmassa tartutaan haasteeseen asettamalla päästövähennyksille tavoitteet kansainvälisen kasvihuonekaasuprotokollan mukaisesti.

– Vuosi 2020 tarkoittaa NRC:llä siirtymistä uudenlaiseen rakentamiseen. Tämän vuoden aikana selvitämme ensimmäistä kertaa hiilijalanjälkemme, energiankulutuksemme ja materiaalitehokkuutemme, jonka jälkeen voimme suunnitella toimenpiteet, joilla keventää jalanjälkeämme kestävällä tavalla, sanoo NRC Group Finlandin toimitusjohtaja Harri Lukkarinen.

Suunnittelu ratkaisevassa asemassa

Jopa 90 % rakentamisen päästöistä ratkaistaan jo suunnitteluvaiheessa, joten nyt tapahtuvan suunnittelun ja rakentamisen vaikutukset ulottuvat pitkälle rakennetun ympäristön elinkaareen. Päästövähennykset rakentamisvaiheessa pienentävät myös lyhyen aikavälin ilmastovaikutuksia.

– Meidän pitää harkita esimerkiksi, mitä energiaa käytämme ja miten paljon, sekä kuinka vähennämme energian kulutusta. Myös materiaalien uusiokäyttö on tehokas keino alentaa päästöjä. NRC Groupilla tulemme lanseeraamaan ympäristöystävällisen työmaakonseptin, jossa ohjeistamme, miten infrahanke toteutetaan mahdollisimman kevyellä jalanjäljellä, Viitanen kertoo.

Ympäristöystävällisyys on jokapäiväisiä tekoja

Ympäristövaikutuksia arvioidaan infra-alalla yhä tarkemmin. Helsingin Kruunusillat on Suomessa vasta toinen hanke, jossa on käytössä infrarakentamiseen tarkoitettu kansainvälinen CEEQUAL-ympäristösertifiointi. Kruunusillat yhdistää Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman keskustaan 10 kilometrin raitiotieyhteydellä, ja CEEQUAL-järjestelmän avulla pystytään arvioimaan ja todentamaan kestävän kehityksen toteutumista hankkeen kaikissa vaiheissa.

Ympäristön hyväksi tehtävä työ ei tarkoita pelkästään päästövähennyksiä. Imatran Mansikkakoskella NRC Group on rakentanut Vuoksen yli uuden ratasillan, ja urakkaan kuuluvat myös kalataloudelliset kunnostukset. Vaelluskalojen elinympäristöä parannetaan rakentamalla Vuokseen kutusoraikot paikkoihin, joista ne ovat aiemmin ihmisen toiminnan vaikutuksesta tuhoutuneet. Lisäksi rakentamisen aikaiset ponttiseinät, palkit ja osa puutavarasta kierrätetään seuraavalle työmaalle.

– Ympäristöystävällisyys ei ole rakettitiedettä, vaan jokapäiväisiä tekoja. Se vaatii vain hieman uudenlaista ajattelua sekä uskallusta lähteä poikkeamaan tutuista ja turvalliseksi todetuista toimintamalleista, Viitanen sanoo.

Lisätietoja

Jukka Viitanen

Jukka Viitanen

Ympäristöpäällikkö

jukka.viitanen@nrcgroup.fi

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.