NRC Group, Väylävirasto ja tutkimuslaitokset testaavat ratapölkkyjen vaikutusta rautatieliikenteen aiheuttamaan tärinään

Pori–Mäntyluoto-rataosuudella testataan, väheneekö raskaan junaliikenteen aiheuttama tärinä synteettisten ratapölkkyjen avulla. Pölkkyjen joustavan rakenteen on tarkoitus vähentää tärinän leviämistä. NRC Group on rakentanut pölkyistä reilun kilometrin pituisen testiradan.

Kuvassa rata synteettisistä ratapölkyistä, radan päässä työkone

Kokeilun taustalla asukkaiden palaute lisääntyneestä tärinästä

Porissa sijaitseva Tahkoluodon satama on yksi Suomen syvimmistä satamista, ja sen kautta kulkevat rahtimäärät ovat viimeisimpien vuosien aikana kasvaneet voimakkaasti. Sataman syvyyden lisäksi sen sijainti ja saavutettavuus ovat saaneet erityisesti Venäjältä tulevan kauttakulkurahdin siirtymään Baltian satamista Poriin. Porin satama on siis valtakunnallisesti tärkeä rahtiliikenteen kauttakulkureitti Suomeen ja Suomesta ulkomaille. Lisäksi satama on merkittävä paikalliselle elinkeinoelämälle ja suuri työllistäjä.

Venäjältä tuleva rahti kuljetetaan satamaan yleensä junalla ja lisääntynyt raskas junaliikenne on tuonut mukanaan uudenlaisen ilmiön Porin rautatieaseman ja Tahkoluodon väliselle rataosuudelle. Rautatien läheisyydessä asuvat ovat joutuneet kokemaan lisääntynyttä tärinää, josta rautateitä hallinnoiva Väylävirasto on saanut lähiasukkailta runsaasti palautetta.

Valtion väyläverkoston tulee palvella sekä ihmisiä että elinkeinoelämän tarpeita ja yhteensovittaa tarpeet niin, ettei kenellekään aiheudu liikenteestä kohtuutonta haittaa tai terveysriskejä. Tahkoluodon lisääntyneen junaliikenteen aiheuttamien tärinäpalautteiden vuoksi Väylävirasto aloitti asiasta selvitystyön.

Pahimmille tärinäalueille nopeusrajoituksia, nyt testiin synteettiset pölkyt

Loppukesällä 2019 Väylävirasto järjesti Porin seudulla laajimmat Suomessa koskaan tehdyt koeajot, joiden avulla selvitettiin tärinän syitä ja etsittiin mahdollisia korjaustoimenpiteitä kiinteistöissä tehtyjen tärinämittausten avulla. Koejoissa selvisi, että nopeuden lisäksi alueen maaperä ja rakennustapa vaikuttavat tärinän leviämiseen rautatiealueelta. Tulosten perusteella osalla Porin ja Tahkoluodon välistä rataosuutta nopeusrajoitusta alennettiin 50 kilometriin tunnissa.

Nopeusrajoitukset ovat tehokas keino tärinähaitan vähentämiseen, mutta ne eivät lisää rataosuuden päässä olevan sataman kilpailukykyä ja houkuttelevuutta. Niinpä Väylävirasto on päättänyt kokeilla erilaisten ratapölkkyjen vaikutuksia tärinän kulkeutumiseen. Testiin otettiin japanilaisvalmisteisia, perinteistä pölkkyä leveämpiä synteettisiä ratapölkkyjä. Pölkyt on valmistettu kuidulla vahvistetusta uretaanivaahdosta. Joustavan rakenteen tarkoituksena on vähentää tärinän leviämistä.

NRC Group rakentanut testirataosuuden

NRC Group on rakentanut koerataosuuden synteettisistä pölkyistä Porin Ulasoorin alueelle reilun kilometrin mittaiselle rataosuudelle. Tärinävaikutusten muutosta mitataan muun muassa Tampereen yliopiston tutkijoiden ratarakenteeseen asentamien antureiden avulla.

­– NRC:lle testirataosuuden rakentaminen toi tilaisuuden oppia rakentamaan rataa uudenlaisilla materiaaleilla ja menetelmillä, sillä aiemmat vakiomittaisina ja vakiovälein asennettavien betonisten tai puisten ratapölkkyjen työmenetelmät eivät sellaisinaan toimineet asennustyössä. Lisäksi pääsemme seuraamaan läheltä, miten rautatieliikenteestä ympäristölle aiheutuvaa haittaa voidaan materiaalivalinnoilla mahdollisesti vähentää ja sovittaa yhteen elinkeinoelämän tarpeet sekä ihmisten hyvinvointi, NRC Group Finlandin ympäristöpäällikkö Jukka Viitanen kertoo.

Koeajot testiradalla on tarkoitus toteuttaa lokakuun lopulla, ja tuloksia hyödynnetään valtakunnallisesti. Lue lisää Väyläviraston tiedotteesta.

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.