Raidegeometrian onnistunut tuenta hyödyttää henkilö- ja tavaraliikennettä

Väylävirasto ja NRC Group Finland ovat tehneet pari vuotta tiivistä yhteistyötä Raumalta Pieksämäelle ulottuvan kunnossapitoalueen kehittämisessä. Raidegeometria on saatu erinomaiselle tasolle, ja alueen kunnossapitoa suunnitellaan pitkäjänteisesti.

Raumalta Pieksämäelle ulottuva kunnossapitoalue KPA 4 on ollut NRC:n vastuulla joulukuusta 2017. Alueella tehdään vuosittain radan tarkastustöitä, kiskojen ja vaihteiden uusintoja, vesakon raivausta ja tasoristeyskansien korjauksia. Vuodenajat tuovat vaihtelua yhteensä 40–50 ammattitaitoisen rata-, turvalaite- ja sähköasentajan arkeen.

– Talvella hiekoitamme matkustajalaitureita ja puhdistamme lumet vaihteilta, tasoristeyksistä ja ratapihoilta, kertoo alueen ratakunnossapidon työmaapäällikkö Joonas Hytönen. Talvella suunnitellaan myös tulevan kesän työt. – Hankimme valmiiksi koneet ja materiaalit, jotta kesällä päästään nopeasti kiinni varsinaisiin huoltotöihin ja kävelytarkastuksiin.

Toimiva raidegeometria parantaa matkustusmukavuutta ja -nopeutta

Yksi kunnossapidon tärkeimmistä osa-alueista on raidegeometrian hallinta. Tarkastuksilla valvotaan noin 500 kilometrin mittaista rataosuutta, ja ennakoivaa kunnossapitoa tarvitaan noin 100 kilometrillä. Raiteiden läpituenta onkin kuukausia kestävä työ, jonka onnistuminen näkyy niin henkilö- kuin tavaraliikenteessä.

– Tarpeenmukainen korjaaminen takaa turvallisen ja tasaisen kyydin, mikä parantaa matkustusmukavuutta sekä vähentää radan ja kaluston kuormitusta, Hytönen sanoo. – Samalla varmistamme, että rataosuudella pystytään liikennöimään ilman nopeusrajoituksia, mikä auttaa junia pysymään aikataulussa.

Kolmannen osapuolen radantarkastusvaunu Emma mittaa radan geometrian vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kevään mittausten perusteella tehdään vuoden kunnossapitosuunnitelma. – Virhelistan tulkitsemisessa ja ongelmapaikkojen havaitsemisessa paikallistuntemuksesta on hyötyä, kertoo Keski-Suomesta kotoisin oleva Hytönen. – Lisäkseni osa asentajista on toiminut alueella 20 vuotta.

Työkauden päätteeksi Emma mittaa virhemetrien määrän, ja tulokset kertovat, miten kunnossapidossa on onnistuttu. – Tähän asti olemme pystyneet alittamaan sallitut virhemetrimäärät jokaisella rataosuudella, Hytönen sanoo.

Kunnossapidon laadussa tarvitaan myös rakkautta rautateihin

Laadukas kunnossapito vaatii kokonaiskuvan huomiointia ja aloitekykyä. Kunnossapitoalueella 4 onkin toteutettu tavallista mittavampia lisäurakoita. Kesällä 2019 Kokemäen Ahvenuksessa uusittiin noin 900 metriä pitkä tavaraliikenteen kohtausraide.

– Teimme työsuunnitelman, vaihdoimme kiskot, pölkyt ja sepelit sekä sovimme liikennekatkot, Hytönen kertoo. Merkittäviä säästöjä saavutettiin kierrättämällä ylijäämäratapölkkyjä. – Kilometrille tarvitaan 1640 pölkkyä, joista jokainen maksaa uutena noin 80 euroa.

Kunnossapitoalueen korjausvelkaa pyritään vähentämään pitkäjänteisesti. – Esitämme tilaajalle perusteltuja perusparannusehdotuksia ja pistämme asiat mieluummin kerralla kuntoon kuin korjaamme samaa kohtaa tehottomasti joka vuosi, Hytönen sanoo.

Väyläviraston Länsi-Suomen kunnossapidon aluepäällikkö Veli-Matti Hirvonen on tyytyväinen siihen, miten merkittävästi kunnossapitoalueella on parannettu kunnossapidon suunnittelua ja yhteistyötä tilaajan kanssa. – Huolellisen suunnittelun tulokset alkavat näkyä jo kahden vuoden ponnistelujen jälkeen, hän sanoo.

Projektijohto pitää huolta, että kunnossapitotiimissä säilyy tekemisen meininki ja yhteiset toimintatavat ovat kaikkien tiedossa. – Perehdytämme koko tiimin yhteisiin kriteereihin, joista olennaisimpia on aktiivinen viestintä tilaajan suuntaan, Hytönen sanoo. – Pienillä asioilla joko rakennetaan luottamusta tai syödään sitä.

– Tilaajan kaipaama huolenpito näkyy kaikessa tekemisessä, Hirvonenkin toteaa.
– Urakoitsijan henkilöstö on asiantuntevaa ja yhteistyökykyistä, ja taitaa siellä olla hieman rakkautta rautateihinkin.

Ratojen laadukas kunnossapito vaatiikin lopulta enemmän kuin pelkkää ammattitaitoa.
– Radat edellä mennään! Hytönen kiteyttää.

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.