Toimitusjohtajan joulutervehdys: Kiitos hienosta vuodesta!

Vuosi lähestyy loppuaan ja on tullut aika kiittää NRC Groupin työntekijöitä, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita hienosta ja tapahtumarikkaasta vuodesta.

Harri Lukkarinen

Olemme saaneet päätökseen useita merkittäviä projekteja, esimerkiksi Mansikkakosken ratasiltaurakan Imatralla. Hankkeita on myös käynnistetty ympäri Suomea, kuten alueiden 9 ja 11 kunnossapito Pohjois-Suomessa ja Tampereen raitiotien toinen osa.

Tomorrow in the making -strategia näyttää suuntaviivat tuleville vuosille

NRC Group rakentaa yhteiskunnalle tärkeää infrastruktuuria Suomen lisäksi Ruotsissa ja Norjassa. Saimme helmikuussa 2020 valmiiksi ensimmäisen strategiaprosessimme uutena NRC Group:ina. Strategiassa on tarkoitus hyödyntää kansainvälistymisen mukanaan tuomaa osaamista ja vahvuusalueita, joita meillä on eri maissa.

Kannattava orgaaninen kasvu on uuden strategian kulmakivi, joka vaatii meitä kehittämään sekä yritystä että ihmisiämme. Uuden strategian tärkein sisäinen avaus onkin investoida enemmän ihmisiimme ja työskennellä järjestelmällisemmin ammattilaistemme kehittämiseksi. Hyvänä esimerkkinä toimii keväällä alkanut Licence to Lead -johtamisvalmennus, joka tukee esimiehiä johtamaan yhtenäisesti ja edistämään strategian tavoitteita työssään.

Turvallisuuden tärkeys korostui koronapandemian myötä

Toimintakulttuurimme keskiössä on työntekijöiden turvallisuus. Vuonna 2020 turvallisuusasiat ovat nousseet esiin myös yllättävällä ja vakavalla tavalla, kun koronaviruspandemia on vaikuttanut ihmisiin ja yritysten toimintaan maailmanlaajuisesti. NRC Groupilla ryhdyimme heti toimenpiteisiin varmistaaksemme henkilöstöllemme turvallisen työpaikan ja estääksemme viruksen leviämisen. Projektimme ovat edenneet suunnitellusti pandemian aikana, mikä on hieno osoitus rakennusalan osaajien rautaisesta ammattitaidosta ja joustavuudesta.

Koronaviruspandemia toi myös osaltaan esille merkittävän panoksemme suomalaisen yhteiskunnan rakentamiseen. Valtioneuvosto määritteli rataväylien kunnossapidon yhteiskunnan kannalta kriittiseksi alaksi, joten työmme ei pysähtynyt keväällä 2020 edes yhteiskunnan kovimpien sulkutoimien aikana. Haluan vielä kerran kiittää kaikkia työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita, jotka ovat sitoutuneet meihin ja työhönsä myös tänä poikkeuksellisena aikana.

Suomen suurimmaksi raitiotierakentajaksi

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja haluamme varmistaa, että työmme laatu ylittää odotukset niin tänään kuin huomennakin. Infra-alan allianssihankkeet ovat erinomainen esimerkki uusien toimintatapojen kokeilusta. Olemme allianssihankkeissa vahva toimija: Toimimme rakentajana muun muassa Tampereen ratikassa, Raide-Jokerissa ja Helsingin Kruunusilloissa. Voin sanoa allianssimallin olevan 25-vuotisen työurani hienoimpia asioita. On ollut innostavaa nähdä ihmisten ja tiimien yhteistyökyvyn ja toimintatapojen kehitys.

Samalla olemme laajentaneet osaamistamme perinteisestä rautatierakentamisesta raitiotierakentamiseen jopa siinä määrin, että olemme nyt sekä Suomen suurin rautatie- että raitiotierakentaja. Haluamme panostaa kasvavaan raitiotieliiketoimintaan, joten eriytimme sen rautatierakentamisesta omaksi divisioonakseen. Divisioonien eriyttäminen parantaa mahdollisuuksia keskittyä niille parhaiten sopivien käytäntöjen kehittämiseen.

Kestävän infran näkymät ensi vuodelle vahvat

Toimimme isoilla ja kasvavilla markkinoilla, joita ohjaavat vahvat väestönkasvun, kaupungistumisen ja kestävyyden megatrendit. Ilmastonmuutoksen torjunnassa tarvitaan ympäristöystävällisiä liikkumisen tapoja, joten tunnetta työn merkityksellisyydestä ei tarvitse hakea kaukaa.

Panostamme ympäristöystävällisyyteen yhä vahvemmin kaikessa tekemisessämme. Uudessa Suomen ympäristöohjelmassamme asetamme päästövähennyksille tavoitteet kansainvälisen kasvihuonekaasuprotokollan mukaisesti. Selvitämme ensimmäistä kertaa hiilijalanjälkemme, energiankulutuksemme ja materiaalitehokkuutemme sekä suunnittelemme toimenpiteet jalanjälkemme keventämiseksi. Tänä vuonna liityimme ylpeinä mukaan myös Tampereen kaupungin ilmastokumppaneihin.

Toivotan kaikille rauhallista joulunaikaa ja menestystä vuodelle 2021! Odotan innolla, että pääsemme jatkamaan yhteistyötä koko alan hyväksi.

Koko NRC Groupin puolesta,

Harri Lukkarinen

Harri Lukkarinen

Toimitusjohtaja

+358 40 866 1714

harri.lukkarinen@nrcgroup.fi

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.