NRC Finland uudistaa turvallisuus-, laatu- ja ympäristökirjaamisen käytäntöjään


Tavoitteena liiketoiminnan kehitääminen ja ongelmien ennakointi

NRC Finland Oy on käyttänyt jo muutaman vuoden ajan InstaAudit-kirjausjärjestelmää turvallisuus-, laatu- ja ympäristömittauksissa ja -tarkastuksissa. Järjestelmää laajennetaan vuoden alussa kaiken TLY-tiedon keräämiseen ja käsittelyyn.

NRC Finlandilla on huomattu, että liian monimutkaisia kirjausjärjestelmiä käytetään vähän ja pidetään lähinnä työaikaa haaskaavana rasitteena. Samalla tiedon luotettavuus ja hyödynnettävyys kärsivät. Tilannetta on lähdetty korjaamaan käyttäjien mielipiteitä kuuntelemalla.

– Turvallisuus-, laatu- ja ympäristökirjausten teossa järjestelmän käyttäjät pääsevät vain harvoin näkemään, mitä hyötyä kirjauksista on, ja siksi halusimme ottaa käyttöön nykyaikaisen ja helppokäyttöisen järjestelmän, johon kaikki tieto kootaan, toteaa NRC Finlandin turvallisuus-, laatu- ja ympäristöpäällikkö Heidi Koskinen.

Kaikki TLY-tiedot, kuten riskiarvioinnit, poikkeamailmoitukset ja kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet, kootaan jatkossa yhteen järjestelmään, InstaAuditiin.

– InstaAudit vastaa tällä hetkellä tarpeitamme kaikkein parhaiten, koska sillä on mahdollista luoda joustavasti erilaisia NRC Finlandin tarvitsemia tarkastus- ja dokumentointipohjia, Koskinen sanoo.
– Voimmekin vaikuttaa paljon siihen, miten ja mihin järjestelmää käytetään, ja samalla manuaalisen työn määrä vähenee.

 

Mobiilit kirjaukset ja raportointi kentällä

NRC Finlandin henkilökunta on toivonut jo pitkään järjestelmää, jota olisi nopea ja helppo käyttää älypuhelimella tai tabletilla missä tahansa. InstaAuditissa offlinetuki on 100-prosenttinen.

– Olemme hyödyntäneet InstaAuditia viime vuosina esimerkiksi MVR-mittauksissa, turvallisuussuunnitelmissa ja johdon turvallisuuskierroksilla. Järjestelmää laajennetaan nyt kaikkeen TLY-toimintaan, koska se sopii kaikenlaisiin kirjauksiin, jotka on tehokkainta hoitaa paikan päällä. Mobiili käytettävyys helpottaa myös pikariskien arviointia.

 

Data-analyysi parantaa turvallisuutta

NRC Finland pyrkii saamaan uuden järjestelmän käytöllä aikaisempaa kattavampaa analyysidataa siitä, minkälaisia havaintoja ja ilmoituksia yhtiössä kirjataan.

– Kun järjestelmän käyttö on helppoa ja mieluisaa, kirjauksia tehdään ahkerammin, jolloin myös kerätty tieto on luotettavampaa, Koskinen korostaa. Kattavalla tiedolla päästään käsiksi havaintojen taustatekijöihin ja poikkeamien syihin.
– Haluamme reagoida esimerkiksi turvallisuuspuutteisiin etukäteen eikä vasta siinä vaiheessa, kun jotakin on jo ehtinyt tapahtua.

 

Luotettavaa tietoa liiketoiminnan kehittämiseen

InstaAuditista saadaan ulos sekä projekti- että liiketoimintatasoista tietoa. Yksi järjestelmäuudistuksen tavoitteista onkin parantaa tiedon läpinäkyvyyttä ja näyttää käyttäjille, minkälaisia havaintoja yhtiössä tehdään, mitä ne kertovat ja miten niiden perusteella toimitaan.

– Ihmisten on tärkeää tietää, että ilmoitetuille asioille todella tehdään jotakin, Koskinen korostaa. Jatkossa kaikki NRC Finlandin työntekijät saavat ilmoitustietojen seuraamiseen aikaisempaa laajemmat käyttöoikeudet. – Haluamme näyttää, miten tärkeää kerätty tieto on ja miten sitä voidaan hyödyntää koko VR Trackin liiketoiminnan ja palvelujen kehittämisessä.

 

Lisätietoja:
Teija Kirvesniemi
turvallisuus-, laatu- ja ympäristöpäällikkö
teija.kirvesniemi@nrcgroup.fi
040 8661 641