Ratikkabuumi kutsuu kyytiin


Pohjoismaat ovat kilvan lähteneet kehittämään kaupunkiliikennettä raitiotiet etunenässä. Miksi? Juttusarja Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta.

Pohjoismaissa on virinnyt kova raitiotiebuumi. ”Eikä syyttä. Ratikka on vastaus kaupungistumiseen, työllistymiseen ja tuottavuuteen. Tätä buumia myös Suomen on syytä seurata”, SAK:n elinkeinopoliittinen asiantuntija Sauli Hievanen sanoo.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestössä työskentelevä Hievanen maalailee leveällä pensselillä, mutta puheissa on vankka perusta. Hievanen on perehtynyt kaupungistumiseen ja haastanut uudistamaan suomalaista kaupungistumispolitiikkaa. Tässä ratikalla on merkittävä rooli.

– Ratikat vapauttavat kaupunkien keskustat ihmisille autoilta, teiltä ja parkkipaikoilta. Näin syntyy enemmän kohtaamisia, joissa syntyy ideoita ja innovaatioita. Mitä tiiviimpi yhdyskuntarakenne on, sitä tuottavampi se on. Noin 90 prosenttia innovaatioista syntyy kaupungeissa, Hievanen tietää.

– Ratikat vauhdittavat tuottavuutta, koska ne mahdollistavat työvoiman paremman liikkuvuuden, mikä puolestaan vilkastuttaa asunto- ja liikerakentamista sekä palvelujen tarvetta. Viime kädessä tämä hyödyttää koko maata ja kansantaloutta.

Mallia Norjan Bergenistä

Havainnekuva Tampereen Hervannasta. Sininen raitiovaunu on lisätty kesäiseen valokuvaan, jossa ihmiset ajavat polkupyörillä ja taivas on kauniin sininen.
Raitiovaunu kesäisellä Insinöörinkadulla Hervannassa (havainnekuva).

Muualla Pohjoismaissa raitioteiden merkittävästä vaikutuksesta on vakuuttavaa näyttöä. Esimerkiksi noin Tampereen kokoisessa Norjan Bergenissä vuonna 2008 käyttöönotettu raitiotie on vauhdittanut huomattavalla tavalla kaupungin kehitystä.

– Neljässä vuodessa joukkoliikenteen käyttö kasvoi 50 prosentilla. Raitiotien varrelle on noussut asuntoja, palveluja ja liikealueita 14-kertaisesti verrattuna ratikkainvestoinnin arvoon, Hievanen toteaa.

Euroopan nopeimmin kasvavia metropolialueita ovat Tukholma, Oslo, Kööpenhamina, Lontoo ja Helsinki. Helsingin lisäksi raitiotiebuumiin sopisivat Tampere, Turku ja Oulu, jotka ovat väliluvultaan riittävän suuria. Tampereella jo tapahtuu, Turussa suunnitellaan ja Oulussa keskustellaan. Jos Hievanen saisi päättää, hän lisäisi vauhtia.

Hyviä uutisia myös Suomesta

Tampereella otettiin keväällä harppaus eteenpäin, kun hallituksen kehysriihi näytti vihreää valoa pikaraitiotiehankkeelle. Iloinen uutinen on myös Helsingin Raide-Jokerin nytkähtäminen liikkeelle. – Nämä ovat hallituksen tärkeimpiä päätöksiä kaupungistumisen haltuunotossa, Hievanen sanoo.

– Pikaraitiotie tuo Tampereen valmiiden palvelujen äärelle noin 35 000 uutta asuntoa vuoteen 2040 mennessä. Siihen sijoitetut eurot tulevat yksistään asuntorakentamisen verotuloina 12-kertaisesti takaisin.

Nyt ei rakenneta vain ratikkaa, vaan kaikkea sitä, mitä se tuo tullessaan.

Raide-Jokerin varrelle on laskettu nousevan 60 000-80 000 uutta asuntoa. Tämä tarkoittaisi kotia yli 100 000 ihmiselle vuoteen 2050 mennessä. Yksi sijoitettu ratamiljoona saadaan verohyötyinä 25-kertaisesti takaisin. Nyt ei rakenneta vain ratikkaa, vaan kaikkea sitä, mitä se tuo tullessaan.

– Raide-Jokeri korjaa pääkaupunkiseudun poikittaisen liikenteen ongelman tiivistäen yhdyskuntarakentamista sisäänpäin ja radan ympäristöön. Se parantaa myös työvoiman liikkuvuutta ja yhdistää poikittaisia työpaikkakeskuksia.

Ratikka tuo muutosturvaa työelämään

Yhdysvalloissa on selvitetty, että hyvä lähiraideliikenne nostaa kiinteistöjen arvoa 40 prosentilla. Suomessa Hievanen pitää hyvänä kehityksenä sitä, että raitioliikenteen vauhdittaessa rakentamista, asuntovolyymi kasvaa. Tämä pitää hintakehityksen kurissa ja mahdollistaa muuton työn perässä maalta kaupunkiin.

Yhdysvalloissa on myös havaittu, että nuoret ihmiset haluavat asua ja tehdä töitä kaupungeissa, eivät niinkään enää piilaaksoissa tai teknoreservaateissa. Siksi yritysten on palattava takaisin keskustoihin, missä lahjakas työvoima haluaa elää. Innovatiivisuuden ja tuottavuuden kannalta on oleellista, että parhaat tekijät ja avoimet työpaikat kohtaavat.

– Kaupungistuminen on työntekijän muutosturva, koska väkirikkaiden alueiden työmahdollisuudet ovat moninaisemmat. Ratikka, joka mahdollistaa nopeamman kaupungistumisen, on todellinen työmarkkinauudistus.

Tilaa ihmisille ja kaupunkielämälle

Mies seisoo raitiotiepysäkillä. Taustalla raitiovaunu, jonka ikkunoista heijastuu ohiajavien autojen hahmoja.
– Mitä vähemmän kaupunki perustuu autoiluun ja mitä enemmän joukkoliikenteeseen, sitä tuottavampi sen on, Sauli Hievanen sanoo.

Siirtyminen teollisesta yhteiskunnasta palveluyhteiskuntaan edellyttää tiivistä yhteiskuntarakennetta. Kun aseman seuduilla on palveluita, kahvioilta ja kivijalkakauppoja, ihmisten elämänpiiri tiivistyy ja kohtaamiset lisääntyvät.

– Nykyään puhutaan Tukholma-ilmiöstä, mikä tarkoittaa sitä, että tiiviin yhdyskuntarakentamisen ja toimivan raideliikenteen ansiosta alle kymmenen prosenttia nuorista ajaa ajokortin. Elämänarvot muuttuvat ja sosiaalinen elämä korostuu. Kyse on isosta muutoksesta urbanisaatiossa.

– Kaikki kansainväliset tutkimukset puhuvat sen puolesta, että kaupunkeihin tarvitaan enemmän palveluja, ei kaupunkia halkovia teitä eikä lisää autoja ja parkkipaikkoja. Ratikka vapauttaa tilaa ihmisille ja kaupunkielämälle.

Hei, me mennään ratikalla

Kun Hievaselta kysytään, niin ratikan voittanutta ei ole.

– Usein kaupungeissa pohditaan vaihtoehtoja: jos sittenkin busseille omat kaistat tai vaikkapa johdinbussit. Nämä eivät kuitenkaan generoi yhtä vahvasti rakennusinvestointeja kuin pysyvät raitiotielinjat.

Ratikka on vastaus moneen asiaan?

– Kyllä. Liikennevälineellä on todellakin väliä. Ratikat ovat idioottivarmoja investointeja, kun ne tehdään oikeaan paikkaan, Hievanen summaa.

VR Track on mukana Tampereen raitiotieallianssissa yhdessä Tampereen kaupungin, YIT Rakennus Oy:n sekä Pöyry Finland Oy:n kanssa.

Teksti: Kuvat:

Matti Hietala (Sauli Hievasen kuvat) ja Tampereen kaupunki/IDIS Design Oy (havainnekuva)