Äänenkosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet-ratahanke

Takaisin listaukseen

Äänenkosken biotuotetehdas lisää valmistuttuaan rautateitse tapahtuvien tavarakuljetuksien määrää, mikä edellyttää parantamistoimenpiteitä koko rataosuudella Tampere-Jyväskylä-Äänenkoski. VR Track suunnitteli ja toteutti ratahankkeen allianssimallilla yhdessä Liikenneviraston kanssa. Hanke valmistui elokuussa 2017. Ratahanke oli osa suurempaa liikenneyhteyksien parantamishanketta, jossa parannetaan tasoristeyksiin liittyviä yleisiä ja yksityisiä teitä.


Projektin tilaaja:

Liikennevirasto

Projektin kesto:

11/2015-8/2017

Projektin nimi:

Äänenkosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet-ratahanke

Faktoja


Erinomaiset näytöt hankkeen onnistumisesta niin turvallisuudessa, yhteistyökyvykkyydessä ja aikataulussa mitattuna


Päällysrakenteen vaihtoa lähes 60km sekä 26 vaihteen uusiminen. Materiaaleina 100 000 kpl ratapölkkyjä, raidesepeliä 220 000tn ja 120 km ratakiskoa


Tunnelin peruskorjausta haastavissa olosuhteissa liikennekatkoissa lähes 3 km (mm. 3000m3 ruiskubetonia, 5500 lujituspulttia ja lähes 3,5km tunnelisalaojaa)


Toteutusvaiheen kesto ainoastaan 17 kuukautta


Äänenkosken biotuotetehtaan liikenneyhteyksien-ratahanke oli laajuudeltaan ja aikataulun osalta erittäin haastava. Urakka toteutettiin Liikenneviraston kanssa allianssimallilla, jossa tiiviissä yhteistyössä tilaajan kanssa määritettiin hankkeen sisältö, laadittiin suunnitelmat kaikista osa-alueista ja toteutettiin rakennustyöt. Työhön sisältyi myös käyttöönottotehtävät. Jyväskylä-Äänenkoski väliltä rataa sähköistettiin 47 km matkalta. Maanrakennus- ja päällysrakennetöissä hyödynnettiin merkittävästi koneohjausta ja esimerkiksi päällysrakenteen vaihtotyössä pystyttiin soveltamaan uusia työtapoja ja parantamaan työn laatua ja tehokkuutta.

Kuusi kuukautta ennen urakan päättymistä Liikennevirasto tilasi mittavan hankkeen laajennuksen, joka kuitenkin saatiin toteutettua hankkeen alkuperäisessä aikataulussa. Töitä tehtiin osittain haastavissa liikennejärjestelyissä, mistä esimerkkinä Jämsä-Jyväskylä välillä tapahtunut kuuden viikon pituinen liikennekatko, jossa korjattiin tunneleita ja uusittiin lähes 8 km päällysrakennetta.