Kokkola–Riippa-radanrakennusurakka

Takaisin listaukseen

Kokkola–Riippa-rakennusurakka oli osa yhteiskunnallisesti merkittävää Seinäjoki–Oulu-ratahanketta, joka valmistui vuonna 2017. Perusparannettu yksiraiteinen rata ja uudet kaksoisraideosuudet turvaavat junaliikenteen kehittämisen ja sujuvoittamisen.


Projektin tilaaja:

Liikennevirasto

Projektin kesto:

10/2012–6/2016

Projektin nimi:

(IR121046) Kokkola–Riippa-rakennusurakka RU1

Faktoja


2 x 23 km uutta ja vanhaa raidetta. Raiteen alus- ja päällysrakennustyöt sekä vahvavirta- ja sähköratatyöt.


14 kpl vaihteiden asennuksia neljälle raiteenvaihtopaikalle


13 kpl alikulkusiltoja ja 1 kpl ylikulkusilta sekä uusiin alikulkusiltoihin liittyvät tiejärjestelyt


12 kpl ratasiltoja


5 kpl siltojen korjauksia


Urakka toteutettiin suunnittele ja toteuta (ST) -mallin mukaisesti. 23 kilometrin mittaisella Kokkola–Riippa-osuudella perusparannettiin vanha raide ja viereen rakennettiin uusi kaksoisraide. Työhön sisältyi suunnittelun lisäksi raiteen alus- ja päällysrakennustyöt sekä vahvavirta- ja sähköratatyöt. Lisäksi urakkaan kuuluu kolmen vuoden takuuaikana radan geometrisen kunnon ylläpito.

Kokkola-Riippa projekti toimi osana Seinäjoki-Oulu ratahanketta, joka valmistui vuonna 2017. Uudet kaksoisraideosuudet kasvattavat raideliikenteen kapasiteettia, mikä mahdollistaa liikenteen lisäämisen. Parannettu ratayhteys luo uusia edellytyksiä Seinäjoen ja Oulun välisen alueen maankäytölle sekä elinkeinotoiminnalle. Lyhentynyt matka-aika tuo seudulliset ja valtakunnalliset keskukset lähemmäksi toisiaan. Tämä hyödyttää koko Pohjanmaata, mutta erityisesti asemapaikkakuntia.