Radan sähkörata- ja vahvavirtajärjestelmien kunnossapito Oulun käyttökeskusalueella

Takaisin listaukseen

Sähkörata- ja vahvavirtajärjestelmien kunnossapidon tavoitteena on oikea-aikaisella ja laadukkaalla kunnossapidolla pitää radat sovitulla tavalla liikennöitävässä kunnossa sekä jatkaa rakenteiden ja laitteiden elinkaarta mahdollisimman pitkäksi. 


Projektin tilaaja:

Liikennevirasto

Projektin kesto:

1/2013-12/2017

Projektin nimi:

Radan sähkörata- ja vahvavirtajärjestelmien kunnossapito Oulun käyttökeskusalueella

Projektin tarkoituksena oli rataverkon sähkörata- ja vahvavirtajärjestelmien turvallisuuden ja toiminnan varmistaminen kaikissa olosuhteissa jatkuvasti koko sopimuskauden ajan. Hyvin motivoituneella ja laaja-alaisen osaamisen omaavalla henkilöstöllä pystyimme takaamaan turvallisen ja täsmällisen liikennöinnin sopimuksen kohteena olevalla rataverkolla Oulun käyttökeskusalue

Kunnossapidettävä sähköratalaitteisto käsitti ratajohtoa noin 1500 raidekilometriä, sähköasemia 30 kappaletta sekä 110 kV ilmajohtoa noin 30 kilometrin matkalta. Kunnossapidettäviä vahvavirtalaitteistoja käsittäen vaihdelämmitys- ja ratapihavalaistusjärjestelmiä oli noin 100 liikennepaikalla.