Ruha-Lapua kaksoisraiteen rakentaminen

Takaisin listaukseen

VR Track toimi pääurakoitsijana Ruha-Lapua välille rakennetussa kaksoisraidehankkeessa. Hanke valmistui aikataulun mukaisesti loppuvuodesta 2016.


Projektin tilaaja:

Liikennevirasto

Projektin kesto:

5/2014 - 10/2016

Projektin nimi:

Ruha-Lapua kaksoisraiteen rakentaminen

Faktoja


Valmistuneen kaksoisraiteen pituus on 9 kilometriä. Vanhaa raidetta kunnostettiin noin 11 kilometriä.


Rataosuudelle rakennettiin 11 erillistä alikulkusiltaa turvallisuusparannuksena tienkäyttäjille.


Seinäjoki–Oulu-ratahankkeella toteutettiin infrarakentamisen pilottihanketta, jossa suunnittelua ja rakentamista vietiin eteenpäin BIM:in eli digitaalisen tietomallintamisen avulla.


VR Track rakensi 9 kilometriä pitkän kaksoisraiteen välille Ruha-Lapua. Urakka valmistui aikataulun mukaisesti pitäen sisällään muun muassa uuden raiteen päällysrakennetyöt, vanhan radan parantamisen sekä Lapuan ratapihanmuutostyöt. Uusi kaksoisraide yhdistyi Seinäjoki–Ruha -kaksoisraiteeseen, joka otettiin käyttöön vuonna 2012. Hankkeen aikana rakennettu kaksoisraide ulottuu Etelä-Seinäjoelta Lapualle. Tämän kaksoisraideosuuden pituus on yhteensä 25 kilometriä.

Ruha–Lapua-kaksoisraide ja siihen liittyvät Lapuan liikennepaikan muutostyöt olivat osa suurempaa Liikenneviraston Seinäjoki–Oulu-ratahanketta. VR Track toimi Ruha–Lapua-hankkeen päätoteuttajana ja pääurakoitsijana. Toukokuussa 2014 käynnistynyt hanke valmistui 30.10.2016.