Tampereen varikon ja rautatieaseman puistomuuntamoiden rakentaminen sekä varikon sähköjärjestelmän saneeraus

Takaisin listaukseen

VR Track toteutti VR-Yhtymälle puistomuuntamoiden rakentamisen Tampereen varikolle ja rautatieasemalle. Projektiin sisältyi myös varikon sähköjärjestelmän saneeraus.


Projektin tilaaja:

VR Group Oy

Projektin kesto:

4/2015-8/2016

Projektin nimi:

Tampereen varikon ja rautatieaseman puistomuuntamoiden rakentaminen sekä varikon sähköjärjestelmän saneeraus

Faktoja


Tampereen veturivarikon sähköpääkeskus ja suurin osa ryhmäkeskuksista uusittiin


Veturivarikon turva- ja opasvalaisimet sekä palohälytinjärjestelmä saneerattiin


Projektin tarkoituksena oli selkeyttää VR-Yhtymän ja Liikenneviraston välisiä rajapintoja sähkönjakelun osalta. Tavoitteen saavuttamiseksi VR-Yhtymälle rakennettiin kaksi uutta puistomuuntamoa, toinen Tampereen rautatieasemalle ja toinen Tampereen veturivarikon läheisyyteen Perkiössä. Muuntamot liitettiin osaksi Tampereen sähkölaitoksen jakeluverkkoa niin sanotuiksi asiakasmuuntamoiksi ja ne syöttävät ainoastaan VR-Yhtymän omistuksessa olevia kiinteistöjä ja sähkölaitteistoja. 

Muuntamourakan jatkona toteutettiin Tampereen veturivarikon sähkönjakelujärjestelmän saneeraus, jossa veturivarikon sähköpääkeskus ja suurin osa ryhmäkeskuksista uusittiin kokonaan. Lisäksi veturivarikon turva- ja opasvalaisimet sekä palohälytinjärjestelmä saneerattiin. Sähkönkulutuksen seurantaa varten varikon pääkeskukseen ja muuntamon lähtöihin asennettiin kattava energiamittarointijärjestelmä, jota voidaan seurata etävalvomosta käsin.