Kannustava työyhteisö vie pitkälle


Pääjohtaja H. Roosin säätiön myöntämä turvallisuuspalkinto kunnossapitoalueen 2 henkilöstölle.

KNALLI, kunnossapito

Pääjohtaja H. Roosin säätiö myöntää vuosittain turvallisuuspalkintoja, nyt jo yhdeksättä kertaa. Kriteerejä on vuosien varrella laajennettu vastaamaan paremmin kokonaisturvallisuuden kehittämistä ja palkintoja jaetaan yksilöiden lisäksi työyhteisöille.

Yhteisöpalkinnoissa painotettiin työyhteisön esimerkillisyyttä ja poikkeuksellista aktiivisuutta turvallisuuden kehittämiseen sekä samalla merkittävän kehityksen saavuttamista työyhteisön turvallisuustilanteessa.

Aktiivinen ja oma-aloitteinen ote turvallisuusasioissa me-hengellä varustettuna toi palkinnon kunnospitoalue 2, KNALLIn henkilöstölle. Työtä on allianssissa tehty tapaturmattomasti helmikuusta 2017 lähtien.

Ratapuolen ensimmäinen kunnossapidon allianssimalli luo hyvän alustan tuleville hankkeille turvallisuuden saralla. 41 työntekijän porukka yhdessä työnjohdon kanssa on onnistunut luomaan kannustavan ja rennon turvallisuudesta välittävän ilmapiirin koko työyhteisöön.

– Yllä mainitut asiat ovat avainasemassa loppujenkin tapaturmien pois kitkemisessä. Aidolla yhteistyöllä, itsestä sekä muista huolehtimalla saadaan paljon aikaan ja se näkyy myös tässä onnistumisessa, joka johti palkitsemiseenkin, iloitsee VR Trackillä turvallisuudesta vastaava HSEQ-johtaja Sanna Ström.

KNALLIssa työ tapahtuu maastossa, joten turvallisuusriskejä ennakoiva työnsuunnittelu on tärkeässä osassa. Lisäksi hyvä yhteishenki näkyy myös siinä, että oman työturvallisuuden lisäksi myös työkaverin turvallisuudesta huolehditaan.

– Onnittelut palkinnosta koko kunnossapitoalueen 2 henkilöstölle. Kunnossapitoalue 2 on allianssiprojekti, jota toteutetaan yhdessä Liikenneviraston kanssa, ja täytyy kiittää H. Roosin säätiötä ja Liikennevirastoa ennakkoluulottomasta asenteesta allianssia kohtaan. Kunnossapitolueen 2 porukka tekee työtänsä reippaalla asenteella, ja he ovat saaneet paljon aikaiseksi yhdessä, kuten tapaturmattomien päivien lukumäärä kertoo, kiittelee kunnossapitojohtaja Mauri Heinämäki.

Lisätietoja H. Roosin säätiöstä VR Groupin sivuilta.