Malla Sipilän diplomityölle myönnettiin SNIL-stipendi


Tampereen raitiotieallianssille tehdyssä diplomityössä perehdytään viherraiteen päällysrakenteen ja kasvualustan koerakenteiden suunnitteluun.

Kipinä diplomityöaiheeseen syttyi Malla Sipilän aloitettua kesällä 2016 työt suunnitteluharjoittelijana Tampereen raitiotieallianssissa ja jatkaessaan töitä myöhemmin opintojensa ohella. Tällä hetkellä Sipilä työskentelee hankkeessa avustavana suunnittelijana.

Mutta mistä varsinainen aihe kumpusi, mitä tutkimuksessa käsiteltiin ja miten sen tuloksia voidaan hyödyntää Tampereen raitiotieallianssissa? Annetaan Sipilän kertoa itse lisää!

Sinulle on myönnetty SNIL-stipendi diplomityöllesi ”Viherraiteen päällysrakenteen ja kasvualustan koerakenteiden suunnittelu”. Mihin tarpeeseen työllä pyrittiin vastaamaan?

Viher-/nurmiraiteen päällysrakenteeksi luetaan kuuluvaksi kaikki rakenteet nurmipinnasta kiintolaatan alapintaan saakka. Varsinainen suunnittelutyö on tehty yhteistyössä eri osa-alueiden suunnittelijoiden sekä rakentajan ja tilaajan edustajien kanssa. Kokonaisuudessaan työ on laaja ja vain osa siitä päätyy diplomityöhöni. Diplomityössäni perehdytään tarkemmin vain Tampereen raitiotien nurmiraiteen kiintolaattaratkaisuun, kuivatuksen suunnitteluun sekä nurmi- ja kasvualustaratkaisuihin.

Kyseessä on täysin uudenlainen nurmiraiteen päällysrakenne maailmassa, eikä tähän ole olemassa referenssikohteita. Tämä on luonut haastavuutta rakenteen suunnitteluun. Nurmiraiteen kasvuolosuhteita voidaan kuitenkin osittain verrata kansi- ja viherkattorakenteisiin, joista on haettu mallia myös tässä työssä. Tietoa on etsitty myös haastattelemalla asiantuntijoita niin Suomesta kuin ulkomailta.

Koska nurmiraiteen kasvualustalta vaaditaan kantavuusominaisuuksia, kasvualustana tullaan käyttämään tässä hankkeessa ns. mikrokantavaa kasvualustaa. Kyseisiä kasvualustoja ei ole juurikaan käytetty Suomessa, joten olemme päättäneet tehdä nurmiraiteen koerakenteita tänä keväänä autenttiseen ympäristöön. Diplomityöhöni kuuluu myös näiden koerakenteiden suunnittelu ja sen tutkimussuunnitelman laadinta.

Millä tavoin työ on sidottu Tampereen raitiotieallianssihankkeeseen?

Raitiotieallianssissa on tehty suunnittelutyö, jonka pohjalta rakennetaan nurmiraiteen päällysrakenne kokonaisuudessaan vuosina 2018–2020. Lisäksi työhöni perustuen toteutetaan myös nurmiraiteen koerakenteet, jotka rakennetaan keväällä 2018, ja jotka jatkuvat ainakin kesään 2019. Diplomityö on siis hyvin paljon sitoutettu Tampereen raitiotiehankkeeseen. Toki työn tuloksia voidaan hyödyntää muissakin hankkeissa. Olenkin ollut esittelemässä työtäni jo Raide-Jokerissa ja menossa sinne myös myöhemmin uudelleen.

Miten päädyit tekemään työn juuri tästä aiheesta?

Pyörittelimme projektipäällikön kanssa muutamia aihe-ehdotuksia, ja tämä aihe sopi hyvin opintoihini ja vaikutti mielenkiintoiselta. Minulle oli heti alussa selvää, että aihe on melko haastava ja laaja, mutta sitäkin kiinnostavampi. Halusin tehdä työn, josta saan aikaan konkreettisia tuloksia.

Päädyin osallistumaan työlläni puolestaan stipendinhakuun, kun näin hakukriteerien sopivan hyvin työhöni. Laitoin hakemuksen menemään ja hyvin kävi!

Lopuksi vielä se kuuluisa kysymys: miltä nyt tuntuu?

Mukavaltahan tämä tuntuu! On hienoa, että työtäni ja sen aihetta arvostetaan niin raitiotien suunnittelupiireissä kuin muuallakin.

VR Track onnittelee lämpimästi Malla Sipilää!

Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry ylläpitää Suomen Neuvottelevien Insinöörien Liiton (SNIL) stipendirahastoa. Lue lisää​.