NRC Group Finland rakentaa alikulkusiltoja ja tekee vaihdetöitä Luima-ratahankkeessa


Huhtikuussa voitetut urakat ovat osa Väylän Luumäki‒Imatra-ratahanketta.

NRC Group Finland voitti huhtikuussa kaksi Luima-ratahankkeeseen kuuluvaa rakennusurakkaa. SU3-siltaurakkaan kuuluu viiden alikulkusillan rakentaminen Lappeenrannan ja Imatran kaupunkien alueella. Muukon liikennepaikan urakassa uusitaan vaihteita sekä jatketaan vanhaa sivuraidetta. Uusien sopimusten myötä meillä alkaa olla merkittävä asema koko 200 miljoonan hankkeessa.

‒ Hankkeessa on tähän mennessä ollut kuusi urakkaa tarjouskilpailussa, neljään on osallistuttu ja kolme voitettu, sanoo rakennuspäällikkö Pasi Kiiski.

‒ Voi sanoa, että ollaan saavutettu vahvasti jalansija siinä, Pasi jatkaa. Aiemmin NRC Group Finland on valittu rakentamaan Mansikkakosken uusi ratasilta, jonka rakennustyöt ovat jo parhaillaan käynnissä.

‒ Panostimme tarjousvaiheessa työn suunnitteluun todella paljon ja sen takia menestyttiin siinä, Pasi kertoo. Myös alikulkusiltaurakan ja Muukon urakan kohdalla toimittiin hänen mukaansa samoin.

Väylän Luumäki‒Imatra-ratahanke eli Luima tulee kokonaisuudessaan olemaan noin 200 miljoonan euron hanke, jonka tavoitteena on parantaa tavara- ja henkilöliikenteen toimintaa Luumäen ja Imatran ratavälillä.

Siltaurakka alkaa porapaalutuksilla

SU3-siltaurakassa rakennetaan viisi alikulkusiltaa. Näistä kolme siltaa tehdään raiteen vieressä valmiiksi, ja kaksi siltaa siirretään paikalleen. Projektin rakennustyöt aloitetaan toukokuussa porapaalutuksilla. Ensimmäisenä porapaalutukset tehdään Kesolantien siltaa varten.

‒ Siltaan on suunniteltu 50 metriä pitkät porapaalut, ja niiden poraaminen on haastavaa. Ei ole mitään jokapäiväistä, että niin syvälle täytyy porata, projektipäällikkö Markus Malmivuori sanoo.

Raiteen viereen rakennettavien siltojen alla kulkee liikenne koko urakan ajan, mikä tuo oman haasteensa rakentamiseen. Kesolantie suljetaan töiden ajaksi liikenteeltä kokonaan. Rataliikennekatkoja tarvitaan muutamia, mutta töitä tehdään paljon raideliikenteen ehdoilla.

‒ On aina haastavaa, kun tehdään töitä liikennöidyn raiteen vieressä. Juuri sellainen työ sekä sillansiirto ovat kuitenkin meidän omaa erityisosaamistamme, Markus sanoo.

Muukon liikennepaikkaa uusitaan

Toinen huhtikuinen rakentamisen urakkavoitto koskee Muukon liikennepaikalla tehtäviä töitä, joissa nykyistä Muukon sivuraidetta jatketaan noin 1300 metriä Imatran suuntaan. Urakkaan kuuluu alusrakenne-, päällysrakenne-, sähkörata-, vahvavirta- ja turvalaitetöitä. Ratapihalta poistetaan neljä vaihdetta, joiden tilalle rakennetaan kolme uutta vaihdetta. Uusien vaihteiden alle kuuluu massanvaihto 2,1 metriin.

Työt ovat alkaneet toukokuussa, ja valmista tulisi olla tämän vuoden marraskuun lopulla. Aikataulu on projektipäällikkö Vesa Pakarisen mukaan melko tiukka, erityisesti maanrakennustöiden osalta projektin alussa.

‒ Suuri haaste on sivuraiteen käyttöönotto lokakuussa. Käytössä olevan sivuraiteen vaihteet poistetaan raiteista, ja uudet vaihteet asennetaan rataan massanvaihto-, sähkö- ja turvalaitetöineen, Vesa kertoo.

‒ Siinä onnistuminen vaatii hyvän aikataulutuksen ja paljon resursseja liikennekatkoon, Vesa lisää.

Kokonaisuudessaan merkittävä ratahanke

Väylän Luima-ratahanke jatkuu vuoteen 2023 asti.

‒ Kaksi isoa urakkaa uuden kaksoisraiteen rakentamisesta tulevat tarjouskilpailuun kesällä ja niissä ollaan vahvasti mukana, Pasi Kiiski sanoo. NRC Group Finlandin rakentamisessa hanke on jo tähän mennessä ollut todella merkittävä.

‒ Olemme ratarakentamisessa lähteneet hakemaan kasvua sillanrakentamisesta. Luima on todella tärkeä hanke siinä, että näihin kasvutavoitteisiin päästään. Tällä hetkellä mennään ihan tavoitteiden mukaisesti, Pasi sanoo.

Teksti: Kuvat:

Antti Nieminen ja Markus Malmivuori