NRC Group Finland rakentaa uuden kaksoisraiteen Lappeenrantaan


NRC Group Finland on valittu rakentamaan uusi kaksoisraide Joutsenon ja Rauhan välille. Urakka on osa Väylän Luumäki‒Imatra-ratahanketta.

NRC Group Finland on voittanut sopimuksen uuden kaksoisraiteen rakentamisesta Lappeenrantaan. Urakassa rakennetaan 12,5 kilometriä uutta kaksoisraidetta Joutsenon ja Rauhan välille. Sopimuksen arvo on noin 20,7 miljoonaa euroa.

Kaksoisraiteen rakentamiseen kuuluu toisen täysin uuden raiteen rakentaminen sekä nykyisen raiteen perusparannus. Maanrakentamista on 500 000 kiviainestonnin laajuudelta. Lisäksi rakennetaan kaksi puolenvaihtopaikkaa ja vaihteita asennetaan yhdeksän kappaletta. Rataosuudella myös rakennetaan kaksi siltaa ja peruskorjataan kolme. Urakkaan kuuluu pienempiä tärinänvaimennus- ja meluseinätöitä.

‒ Kuten muissakin Luima-hankkeessa tarjoamissamme urakoissa, tässäkin panostimme erityisen paljon tarjousvaiheessa työn suunnitteluun sekä sen kautta aikataulutukseen. Lähdimme liikkeelle omasta työn suunnittelusta sen sijaan, että tilaajan työvaihesuunnittelu olisi ollut lähtökohtana. Se oli tässä kaikista ratkaisevinta, mutta lisäksi saimme myös hyviä tarjouksia aliurakoitsijoilta, NRC Group Finlandin rakennuspäällikkö Pasi Kiiski kertoo.

Työt alkavat syyskuussa 2019 ja niiden on tarkoitus valmistua kesäkuussa 2023. Kiireisimmillään rakentamisvaihe on kolmena ensimmäisenä vuonna, ja vuoden 2023 puolella tehdään vielä viimeistelytuenta.

Urakka on osa Väylän Luumäki‒Imatra-ratahanketta (Luima). Rataosuus on yksi Suomen kiireisimmistä yksiraiteisista osuuksista sekä tavara- että matkustajaliikenteen osalta, ja liikennemäärien odotetaan entisestään kasvavan.

‒ Olemme tämän urakan myötä saavuttaneet merkittävän aseman Luima-hankkeessa. Neljästä urakasta olemme tehneet tarjouksen ja neljä olemme voittaneet. Etenemme täysin tavoiteasetannan mukaisesti, Kiiski sanoo.

Sopimuksessa on 14 päivän valitusaika, jonka jälkeen sopimus voidaan allekirjoittaa.

Lisätietoja

Pasi Kiiski
+358408621195
pasi.kiiski@nrcgroup.fi

Teksti: Kuvat:

Kuva Muukosta, jossa myös urakoimme osana Luumäki‒Imatra-ratahanketta. Kuva: Antti Nieminen.