NRC Group ja VR Track yhdistävät voimansa


Norjalainen NRC Group ja VR Track yhdistävät toimintonsa muodostaakseen Pohjoismaiden suurimman raideinfraan keskittyvän yhtiön. Yhtiöstä muodostuu vahva toimija läpi koko arvoketjun ja sillä on vahva asema sekä Norjan, Ruotsin että Suomen houkuttelevilla markkinoilla. Uuden yhtiön palveluksessa tulee työskentelemään yli 2 450 työntekijää ja sen vuosittainen liikevaihto tulee olemaan yli 600 miljoonaa euroa.

Uusi yhtiö muodostuu, kun yksityinen yhtiö NRC Group, jonka pääkonttori sijaitsee Oslossa ja joka on listattu Oslon pörssissä, ostaa VR Groupin tytäryhtiön VR Trackin. Sekä NRC Groupilla että VR Trackilla on vahva jalansija oman kotimaansa markkinoilla, ja molemmat ovat kasvattaneet ja laajentaneet toimintaansa Ruotsiin.

”Tavoitteemme muodostaa VR Trackistä johtava pohjoismainen raideinfratoimija toteutuu tämän järjestelyn kautta. NRC Groupin ja VR Trackin liiketoiminnat täydentävät toisiaan sekä maantieteellisesti että palvelujen osalta. Osana kauppahinnan maksua VR Groupista tulee NRC Groupin suurin omistaja”, kertoo VR Groupin toimitusjohtaja Rolf Jansson.

”Tämä on tärkeä virstanpylväs yhtiöidemme historiassa. Meidän alallamme koolla on väliä. Kokomme kaksinkertaistuu ja parannamme kilpailuasemaamme viitoittaen tietä jatkuvalle tasaiselle kasvulle”, sanoo NRC Groupin toimitusjohtaja Øivind Horpestad. Hän jatkaa tehtävässään yrityskaupan jälkeen.

Kasvumarkkinat

Liikenneinfrastruktuuri, mukaan lukien ratainfra, on ratkaisevan tärkeää nyky-yhteiskuntien kehittymiselle ja menestymiselle. Kaikki Pohjoismaat investoivat voimakkaasti uusiin rautatie-, metro- ja raitiovaunuyhteyksiin osana pyrkimyksiään rakentaa ympäristöystävällisempiä ja kestävämpiä liikennejärjestelmiä. Toiminnan laajuuden ja synergian kasvaessa uusi yhtiö on suotuisassa asemassa hyödyntämässä tätä myönteistä markkinakehitystä.

”Kaksi yritystämme täydentävät toisiaan markkina-aseman, kapasiteetin ja osaamisen osalta. Tarjoamme suunnittelu-, rakennus-, kunnossapito- ja ympäristöpalveluita arvoketjun kaikilla osa-alueilla, mukaan lukien maanrakennustyöt ja raiteet sekä turvalaite-, sähkö-, tietoliikenne- ja liikenteenohjausjärjestelmät. Uusia mielenkiintoisia mahdollisuuksia syntyy koko ajan lisää. Lisäksi uusi yhtiö keskittyy jatkossa vielä vahvemmin yhteiskuntavastuuseen liittyviin asioihin”, toteaa Horpestad.

Kulttuurinen ja strateginen yhteensopivuus

”Molempien yhtiöiden toiminta perustuu yhteisille pohjoismaisille arvoille. Meille on tärkeää noudattaa kestävää ja vastuullista lähestymistapaa hankkeiden toteutuksessa ja yhteistyössä asiakkaidemme, työntekijöidemme, sijoittajien ja kaikkien muiden sidosryhmien kanssa”, Rolf Jansson jatkaa.

Yrityskaupan jälkeen VR Group on NRC Groupin suurin osakkeenomistaja omistaen noin [18,3] prosenttia yhtiön osakkeista. VR Track saa NRC Groupin standardien mukaisen uuden nimen ja brändin.

VR Track on kasvanut menestyksekkääksi ja tehokkaaksi palvelujen tarjoajaksi Suomen ja Ruotsin markkinoilla. Yhdistyminen NRC Groupin kanssa ja suuremman yhtiön muodostaminen on seuraava looginen askel. NRC Group puolestaan on osoittanut merkittävän kasvukykynsä aloittaessaan tyhjästä vuonna 2011 ja noustessaan alan johtavaksi toimijaksi Norjassa ja Ruotsissa.

”Me VR Groupilla olemme erittäin innoissamme meille tarjoutuvista mahdollisuuksista tämän uuden yhtiön suurimpana osakkeenomistajana, ja aiomme ottaa aktiivisen roolin yhtiön jatkuvassa kehittämisessä, todennäköisesti hallitusjäsenyyden myötä”, Jansson jatkaa.

Yhdistyminen ei vaikuta välittömästi tai suoraan VR Trackin toimintoihin Suomessa ja Ruotsissa. Pidemmällä aikavälillä syntyy uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön maiden välillä ja työntekijöille voi avautua uusia uramahdollisuuksia. Myös raskas- ja erikoiskalustoa saadaan hyödynnettyä monipuolisemmin.

VR Trackilla on paljon menestyksekästä kokemusta kunnossapitohankkeista. Sitä arvostetaan uudessa yhtiössä erityisen paljon. Myös VR Trackin suunnitteluosaaminen tuo merkittävää lisäarvoa NRC Groupille ja uuden yhtiön asiakkaille ympäri Pohjoismaita.

Nordea on toiminut transaktiossa VR Groupin taloudellisena neuvonantajana ja Krogerus VR Groupin oikeudellisena neuvonantajana.

Mediatilaisuus tänään 11.10.2018

Järjestämme mediatilaisuuden klo 11–12 Isolla Pajalla (Radiokatu 3, Helsinki).

Lisätietoja:

Lisätietoja NRC Groupista ja VR Trackista löydät lisätietoa yhtiöiden kotisivuilla www.nrcgroup.com ja https://nrcgroup.fi.

Mediatiedustelut:

VR Group: VR Groupin mediadesk 030 70123
NRC Group: Nina Kristin Amdahl +47 924 55 288

Analyytikkojen ja sijoittajien tiedustelut

Dag Fladby | talousjohtaja | NRC Group +47 908 91 935


NRC Group

NRC Group is a leading contractor within transport infrastructure in Norway and Sweden. The company is a supplier of all track-related infrastructure services, including groundwork, specialized track work, safety, electro, telecom – and signalling systems and environmental services. The company works within rail, metro, tram, harbors, roads and close related infrastructure.

NRC Group has experienced significant growth since its inception in 2011 and has a vision of becoming a leading entrepreneur within infrastructure in the Nordics. The company has 11 regional offices throughout Norway and Sweden and is headquartered at Lysaker, nearby Oslo. The group employs approximately 850 people and delivered a revenue of NOK 2.37 billion in 2017. NRC Group is listed on the Oslo Stock Exchange under ticker “NRC”. The company’s chief executive officer is Øivind Horpestad.

VR Track

VR Track Oy on infrahankkeisiin erikoistunut suunnittelutoimisto, rakennusliike ja kunnossapitoyritys. Olemme myös merkittävä rautatiemateriaalien toimittaja. Asiakkaitamme ovat valtion ja kuntien toimijat sekä muun muassa satamat ja teollisuusyritykset. Olemme myös mukana useassa infra-alan allianssissa. Suomen lisäksi toimimme Ruotsissa infran suunnittelijana sekä rautateiden rakentajana ja kunnossapitäjänä. Parhaillaan yhtiöissämme työskentelee runsaat 1600 infrahankkeiden elinkaaren eri vaiheissa toimivaa ammattilaista. Vuonna 2017 VR Trackin liikevaihto tytäryhtiöineen oli 302 miljoonaa euroa.

 


 

NRC Group and VR Track join forces

Norway’s NRC Group and Finnish VR Track are joining forces to form the largest specialised rail infrastructure company in the Nordics, with strong capabilities across the entire value chain and leading positions in the attractive Norwegian, Swedish and Finnish markets. The combined group will have more than 2 450 employees and annual revenues of more than NOK 6 billion.

The new company will be formed when NRC Group, a private company headquartered in Oslo and listed on the Oslo Stock Exchange, acquires VR Track, which is a subsidiary of the Finnish state-owned railway operator VR Group. Both NRC Group and VR Track have a strong foothold in their respective home markets, and both have grown and expanded into Sweden.

“This is an important milestone in the history of our companies. In our industry, size matters. We will double in size and improve our competitive position, paving the way for further steady growth”, says Øivind Horpestad, who is CEO of NRC Group. He will continue in this role after the acquisition.

Growth markets

Transport infrastructure involving rail is crucial for modern societies to develop and thrive. All Nordic countries are investing heavily in new railways, metro and tram connections as part of their efforts to build more environmentally friendly and sustainable transportation systems. With a broader operational scope and synergies, the combined company will be in a favourable position to capitalise on these positive market trends.

“Our two companies are complementary in terms of market position, capacities and capabilities. We will offer design, construction, maintenance and environmental services across the entire value chain, including groundworks, track, security, electro, telecom and signalling systems, and exciting new opportunities will emerge. Furthermore, the combined company will further strengthen its focus on sustainability, social and governance issues.”, Horpestad explains.

Cultural and strategic match

“Both companies are based upon common Nordic values, where a sustainable and responsible approach to the way we solve our projects and how we act together with our clients, employees, investors and all other stakeholders, is high on our agendas”, says VR Group CEO Rolf Jansson.

After the transaction, VR Group will be the largest shareholder in NRC Group, holding approximately 18 per cent of the shares in the company. VR Track will be renamed and rebranded in accordance with NRC Group standards.

From its Finnish roots, VR Track has grown to become a successful and efficient provider of services in the Finnish and Swedish markets. Joining NRC Group and forming an even bigger group is a logical next step. NRC Group, on its part, has demonstrated a remarkable ability to grow from literally zero in 2011 to a leading player in Norway and Sweden today.

“In VR Group we are highly enthusiastic about the prospects of becoming the largest shareholder of this great, combined company and we expect to take an active role in the continued development of the company, likely through board representation,” Rolf Jansson adds.

For VR Track’s operations in Finland and Sweden, the transaction will have no immediate and direct effect. In the longer run, exciting new opportunities for co-operation across country borders will emerge, and for key employees, new career opportunities may open. Utilisation of heavy and specialised machinery will also improve.

VR Track has extensive experience and track record related to maintenance projects, which will be particularly relevant for the combined company. VR Track’s capabilities within engineering and design will also add significant value for NRC Group and the combined company’s customers across the Nordic.

Nordea has acted as the financial advisor to VR Group in the transaction and Krogerus as the legal advisor to VR Group.

Please join our media event on 11.10.2018 at 11am

More information

For more information about the transaction, please see the stock exchange release that is available on the Oslo Stock Exchange.

For more information about NRC Group and VR Track, please visit the companies’ home pages www.nrcgroup.com and https://nrcgroup.fi/en/

Media enquiries, please contact

Nina Kristin Amdahl +47 924 55 288
VR Group Media Desk +358 30 70123

Analyst and investor enquiries

Dag Fladby | CFO, NRC | +47 908 91 935

 

About NRC Group

NRC Group is a leading contractor within transport infrastructure in Norway and Sweden. The company is a supplier of all track-related infrastructure services, including groundwork, specialized track work, safety, electro, telecom – and signalling systems and environmental services. The company works within rail, metro, tram, harbors, roads and close related infrastructure.

NRC Group has experienced significant growth since its inception in 2011 and has a vision of becoming a leading entrepreneur within infrastructure in the Nordics. The company has 11 regional offices throughout Norway and Sweden and is headquartered at Lysaker, nearby Oslo. The group employs approximately 850 people and delivered a revenue of NOK 2.37 billion in 2017. NRC Group is listed on the Oslo Stock Exchange under ticker “NRC”. The company’s chief executive officer is Øivind Horpestad.

About VR Track

VR Track Oy is an engineering firm, construction company and maintenance provider specialized in infrastructure projects, as well as a major supplier of railway materials. In addition to Finland, we have operations in Sweden, as an infrastructure engineering company and builder and maintainer of railways. We currently employ more than 1,600 professionals who work in the various phases of the life cycle of infrastructure projects. In 2017, VR Track and its subsidiaries recorded net sales of EUR 302 million.