NRC Groupin tilauskertymä ennätyksellisen korkea toisella vuosineljänneksellä


NRC Groupin kasvu oli vahvaa vuoden toisella vuosineljänneksellä ja yrityksen tilauskertymä oli konsernin kaikkien aikojen korkein. Pohjoismaiden johtava raideinfra-alan osaaja virtaviivaistaa toimintaansa ja vahvistaa tasettaan myymällä suunnitteluliiketoiminnan Suomessa ja Ruotsissa.

Toisella vuosineljänneksellä NRC Groupin liikevaihto oli lähes 1,7 miljardia Norjan kruunua ja vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden liikevaihto lähes 2,9 miljardia Norjan kruunua. Liikevaihto oli kaksinkertainen verrattuna vuoden 2018 vastaavaan aikaan, mikä johtuu pääosin tehdyistä yrityskaupoista. 3,4 miljardin Norjan kruunun tilauskertymä on konsernin kaikkien aikojen korkein, minkä seurauksena konsernin tilauskanta on lähes kahdeksan miljardia Norjan kruunua.

”Keskitymme ja rakennamme vahvasti ydinosaamisemme, raide- ja infrarakentamisen, kunnossapidon ja ympäristöpalvelujen ympärille. Olemme työskennelleet aktiivisesti vakiinnuttaaksemme asemamme pohjoismaisilla markkinoilla, joilla raideinfran rakentamiseen panostetaan. Tekemämme strategiset valinnat näkyvät tällä vuosineljänneksellä liikevaihtomme kasvussa ja ennätyskorkeassa tilauskannassamme, mikä vahvistaa tulevaisuuden näkymiämme sekä antaa vankan pohjan pitkäaikaiselle kasvulle”, kertoo NRC Groupin toimitusjohtaja Henning Olsen.

Toisen vuosineljänneksen käyttökate oli 117 miljoonaa Norjan kruunua ennen yritysostoihin liittyviä kuluja, mikä on 7,1 prosenttia liikevaihdosta.

Vuoden toisella neljänneksellä Norjan liiketoiminta kasvoi ja kannattavuus oli hyvä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Suomessa orgaaninen kasvu ja kannattavuus olivat hyvällä tasolla. Huhtikuussa Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustot hyväksyivät Raide-Jokeri-pikaraitiotien uuden kustannusarvion ja NRC Groupin ja YIT:n muodostama allianssi pääsi aloittamaan projektin rakennustyöt kesäkuussa. NRC Groupin osuus sopimuksesta on noin 200 miljoonaa euroa.

NRC Group Swedenin uutena toimitusjohtajana aloittaa syyskuun alussa vahvan rautatieurakointikokemuksen omaava Robert Röder. Ruotsissa liiketoiminnan kannattavuuteen on vaikuttanut Ruotsin heikko markkinatilanne vuoden 2018 jälkipuoliskolla. Markkinat ovat piristyneet vuoden 2019 aikana, mutta uusien sopimusten vaikutuksen näkyminen tuloksessa vie aikaa.

”Suomessa ja Norjassa kehitys on jatkunut hyvänä. Kasvu ja kannattavuus ovat olleet ensimmäisellä vuosipuoliskolla vankkoja normaaleista kausivaihteluista huolimatta. Ruotsin tulos oli odotetusti heikompi, mutta meillä on käynnissä useita toimenpiteitä liiketoiminnan vahvistamiseksi”, Olsen jatkaa.

Urakointiliiketoiminnan tehostaminen

NRC Group kertoi 12.8.2019 tehneensä sopimuksen Suomen suunnitteluliiketoiminnan, mukaan lukien Ruotsin tytäryhtiön Nordic Infrapro AB:n ja Suomen NRC Arcus Oy:n, myymisestä. NRC Group tulee kirjaamaan kaupasta noin 9 miljoonan euron myyntivoiton. Liiketoiminnan myynnistä saatavat 42,5 miljoonaa euroa NRC Group käyttää velkataakan keventämiseen, mikä lisää konsernin taloudellista ja strategista liikkumavaraa.

Suunnitteluliiketoiminta kuuluu yrityksen arvoketjussa eri osaan kuin sen ydinliiketoiminta. Liiketoiminnan myynti on strateginen askel yrityksen virtaviivaistamiseksi ja resurssien vapauttamiseksi ydinliiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun. Suunnittelu- ja konsultointiliiketoiminnan ja yhtiön muun toiminnan välinen synergia on ollut rajoitettua ja vaikutukset ovat voineet olla myös negatiivisia, esimerkiksi tilanteissa, joissa asiakas ei voi hankkia yritykseltä urakointia, koska suunnitteluliiketoiminta on toiminut asiakkaan neuvonantajana projektin aikaisemmassa vaiheessa.

Pohjoismaat investoivat vahvasti tulevina vuosina uusiin rautatie-, metro- ja raitiotieyhteyksiin rakentaakseen ympäristöystävällisempiä ja kestävämpiä liikennejärjestelmiä. Infrarakentamisen markkina ja etenkin raide- ja rautatierakentamisen kasvunäkymät ovat vahvat kaikissa Pohjoismaissa. Pohjoismaisten rautateiden korjausvelan arvioidaan olevan lähes 50 miljardia Norjan kruunua ja vuosittaisten suunniteltujen rautatiehankkeiden yli 50 miljardia Norjan kruunua, minkä lisäksi maissa on mittavia raitiotie- ja metroprojekteja. Kansalliset budjetit ja maiden pitkän aikavälin suunnitelmat kertovat vahvasta poliittisesta tahdosta investoida raiteisiin.

”Suomessa valmistellaan ensimmäistä Ruotsin ja Norjan kaltaista 12-vuotista valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Parlamentaarisesti valmisteltava suunnitelma on jälleen yksi vahva merkki Pohjoismaiden halusta investoida tulevaisuudessa voimakkaasti raide- ja ratainfran kehittämiseen kestävän kehityksen varmistamiseksi. Pitkä kokemuksemme raideprojekteissa niin rakentamisessa kuin kunnossapidossakin palvelee asiakkaitamme sekä vastaa maiden tarpeeseen tarjota kansalaisilleen ympäristöystävällistä joukkoliikennettä. Tällä tavoin haluamme auttaa rakentamaan kestävää yhteiskuntaa”, toteaa Henning Olsen.

Lisätietoja

Henning Olsen, konsernijohtajaNRC Group+47 917 41592henning.olsen@nrcgroup.com 

NRC Group

NRC Group on Pohjoismaiden johtava raideinfra-alan toimija Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa. Vuonna 2011 perustetun yrityksen kasvu on ollut nopeaa ja konsernissa työskentelee tällä hetkellä yhteensä noin 2500 infrahankkeiden ammattilaista, joista yli 1450 Suomessa. Konserni tuottaa infra-alan elinkaaren kaikki palvelut suunnittelusta ja konsultoinnista ratarakentamiseen ja radan kunnossapitoon sekä ympäristöpalveluihin. Yrityksen pääkonttori sijaitsee LysakerissaOslossa ja sen toimitusjohtajana toimii Henning Olsen. NRC Group on listattu Oslon pörssiin. www.nrcgroup.fi