Tietomallinnus selkeyttää monimutkaista maailmaa


Tietomallinnus mullistaa infra-alaa. NRC Finlandilla tavoitteena on, että vuonna 2020 kaikki suunnittelu on tietomallipohjaista.

Tietomallintaminen sai alkunsa talonrakennusteollisuudessa, josta se on sittemmin levinnyt laajasti myös infra-alalle. Tätä nykyä hankkeen tietomallia (Building Information Model) kutsutaan Suomessakin tuttavallisesti lyhenteellä BIM. Infra-alalla BIMillä tarkoitetaan usein infrakohteen koko elinkaaren aikaisen tiedon hallintaa digitaalisessa muodossa.

”BIMissä on kyse tiedosta.”

BIMissä on kyse siis tiedosta, mutta tietomalleja edeltävään aikaan verrattuna huomattavasti laajemmin hyödynnettävästä ja monimutkaisuutta selkeämmin kuvaavasta tiedosta.

Toive paremmasta tiedosta – ja sen myötä paremmasta tekemisestä – löytyy myös NRC Finlandin BIM2020-projektin taustalta. Suunnittelu-liiketoiminnan vetämä BIM2020-projekti on neljän projektin kokonaisuus, joka versoo suunnittelusta myös muihin liiketoimintoihin, kuten rakentamiseen ja koneisiin.

– Tietomallipohjainen toimintatapa parantaa niin laatua, tuottavuutta, turvallisuutta kuin ympäristöystävällisyyttäkin. Kiteytetysti tietomalleissa on kyse siitä, että tehdään oikeita asioita oikeassa paikassa oikeaan aikaan, kertoo NRC Finlandin Suunnittelun kehityspäällikkö Marion Schenkwein.

BIM2020 starttasi NRC:llä vuonna 2016, jolloin BIM-vastuuhenkilöitä alettiin etsiä kaikista tekniikka-alan ryhmistä.

– Vastuuhenkilön ei tarvinnut olla syntymästään lähtien BIM-guru, ennemminkin etsittiin tietomallintamisesta innostuvia tyyppejä. Vastuuhenkilöistä koostuva porukka, jossa on nykyään 20 henkilöä, nimesi itsensä tuolloin BIM-Teamiksi, Marion kertoo.

BIM-Team tunnistaa kehityskohteita, laatii toimintaohjeita sekä koordinoi BIM-koulutuksia. Keskeinen osa tietomallimurrosta onkin ollut tietomallintamisen perusteiden kouluttaminen koko Suunnittelun organisaatiolle. Koulutuksissa on haettu jaettua ymmärrystä niin käsitteistä kuin tietomallintamisen nykytilasta ja mahdollisuuksista.

– BIM Basics -koulutukseen on osallistunut tähän mennessä 95 prosenttia Suunnittelun henkilöstöstä. Tavoitteena on, että kaikilla olisi perustason käsitys aiheesta. Lisäksi syvemmän osaamisen uomia on lähdetty kehittämään ja niitä syvennetään nyt entisestään, Marion toteaa.

BIM-kyvykkyys syntyy monesta osasta

BIM-osaamista kehitetään NRC:llä neljän projektin avulla. BIM2020 Suunnittelulle -projektin tavoite on, että kaikki suunnittelu muuttuu tietomallipohjaiseksi vuoteen 2020 mennessä.

– Iso osa tätä projektia on ollut WikiTrackin toteuttaminen, jossa hiljaista tietoa on tehty näkyväksi, Marion kertoo.

Sen sijaan, että tieto olisi hajallaan kansioissa, paperipinoissa ja ihmisten maileissa, kokoaa WikiTrack ajantasaista tietoa yhteen paikkaan. Kuka tahansa nrcläinen voi ehdottaa relevanttia ja tärkeää sisältöä Wikiin.

– WikiTrackistä löytyy muun muassa pääkäyttäjätietoja sekä ohjelmistojen käyttöohjeita. Wikissä on esimerkiksi Novapointin ja AutoCadin käyttövinkkejä, mikä tekee siitä todella hyödyllisen tietolähteen myös uusille työntekijöille, Marion lisää.

BIM2020 Lähtötietomallit -projektissa on tavoitteena puolestaan korkealaatuisten lähtötietomallien tuottaminen. Lähtötietomalli sisältää yleensä eri tietolähteistä koottua tietoa, maasto- ja maaperämalleja sekä lupien ja päätösten viiteaineistoa.

– Mittaustoiminta on meillä hyvin vahvaa ja lähtötietojen kannalta on järkevää, että tuota mittausosaamista hyödynnetään. Kun mittausporukalla on hyvä ymmärrys tietomallintamisesta, pystyvät he maastossa liikkuessaan kokoamaan mahdollisimman laadukasta tietoa, Marion kertoo ja jatkaa:

– Lähtötietomalli-projektissa pääsemme käyttöönottoon jo huhtikuussa, jonka jälkeen koko mittausporukalla on yhteinen ohjeistus ja työtavat käytössä.

BIM2020 Toteutusmallit -projekti pyrkii kirittämään toteutusmallien laatua entisestään. Toteutusmalli pitää sisällään hyvin yksityiskohtaista tietoa toteutusvaiheen ajoituksista ja resursseista sekä muun muassa työkoneiden koneohjausmalleista.

– Meillä on tavoitteena tehdä vaatimuksia korkeampaa laatua ja laadun kannalta on todella tärkeää, että kaikilla on tiedon tuottamisessa vakioidut työtavat.

Neljäs BIM-kehitysprojekti tutkii virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden liiketoimintamahdollisuuksia. BIM2020 AR ja VR -projektin puitteissa on toteutettu muun muassa Metropolian kanssa innovaatioprojekti, jossa kansainväliset opiskelijatiimit suunnittelivat ja toteuttivat applikaatioprototyyppejä.

– Työt olivat todella kovatasoisia. Yksi projekteista on todennäköisesti menossa meillä tuotantoon asti ja yhteistyö poiki myös useamman insinöörityön, Marion kiittelee opiskelijayhteistyötä.

Kaiken kaikkiaan BIM2020 on iso kokonaisuus, joka koskettaa Suunnittelun liiketoiminnassa jokaista.

”Olemme koulutuksissa pystyneet näyttämään tuttujen projektien kautta niitä konkreettisia hyötyjä, joita tietomallinnus tuo ihan jokaisen työhön.”

– Ydinjuttu koko projektissa on ollut se, ettemme ole pyrkineet mihinkään yhteismitalliseen vaan jokaiselle on rakennettu oppimispolku oman skaalan mukaan. Se on vaatinut paljon yksilöiden ja erilaisten työtehtävien huomioimista, Marion toteaa ja jatkaa:

– Räätälöinti on toiminut mielestäni todella hyvin. Olemme koulutuksissa pystyneet näyttämään tuttujen projektien kautta niitä konkreettisia hyötyjä, joita tietomallinnus tuo ihan jokaisen työhön.

 

BIM on yhdessä tekemistä

BIM2020-varjon alla on tehty jo paljon, mutta hommaa riittää vielä. Toisaalta valmista ei tule välttämättä koskaan – tietomallien maailmassa maali pysyy liikkeessä, sillä kukaan ei tiedä mihin kaikkeen tietomallinnus tulee tulevaisuudessa laajenemaan ja kehittymään.

– Ensi vuonna teemme toimintasuunnitelmaa joukkoistamalla eli työstämme yhdessä BIM-Teamin kanssa sitä, mihin on jo päästy ja mihin tästä halutaan nyt jatkaa. Lisäksi käyttöön on tulossa uusia ohjelmistoversioita ja yhdessä tekemisen tapoja. Kokonaisuudessaan pyrkimyksenä on saada niin ihmiset, teknologia kuin prosessitkin hyrräämään, Marion kertoo ja lisää:

– Myös Lean-ajattelua yritetään vahvistaa ja kehittää.

NRC Finlandilla on yhtiötason tavoitteena, että Leanista tulee osa jokapäiväistä toimintaa. BIM ja Lean liittyvätkin yhteen vahvasti, muistuttaa kehityspäällikkö Jussi Takamaa.

– BIM ja Lean tukevat hyvin toisiaan. Oikeastaan voisi sanoa, että BIM on ytimeltään Leania. Molemmissa ajattelutavoissa yhteistyö ja jatkuva parantaminen ovat keskeisessä roolissa, Jussi kertoo ja jatkaa:

– Pyrimme jatkossa valmentamaan koko NRC:tä Leaniin yhä enenevissä määrin. Tavoitteena on, että löydämme oman tavan toteuttaa Leania.

Opittavaa riittää siis vielä pitkäksi aikaa. Tähän astisen BIM-matkan isoimmaksi onnistumiseksi Marion mainitsee yhdessä tekemisen.

”Parhaat lopputulokset syntyvät yhdessä tekemisen kautta.”

– Aina uudestaan sen on saanut todeta, että parhaat lopputulokset syntyvät yhdessä tekemisen kautta. Nämä kun ovat asioita, joita on turha yksin kammiossa tuskailla, Marion toteaa ja muistuttaa:

– Yhdessä tekemiseen tarvitaan kuitenkin luottamuksen ja arvostuksen ilmapiiriä, jossa ideoita saa vapaasti esittää ja kehittää.

 

Teksti: Kuvat:

Schenkwein Marion