VR Track rakentaa Mansikkakosken uuden ratasillan Imatralle


Liikennevirasto valitsi VR Trackin rakentamaan Vuoksen yli uuden ratasillan, joka korvaa nykyisen Mansikkakosken ylittävän teräsristikkosillan. Uusi silta rakennetaan vanhan sillan viereen, joka jää ajoneuvo- ja kevyenliikenteen käyttöön.

Uusi noin 230 metriä pitkä 2-raiteinen silta on yksi VR Trackin suurimmista siltakohteista ja suurin yksittäinen vesistösilta.

– Projekti on meille todella tärkeä, koska se on juuri sellainen asiantuntemusta ja osaamista vaativa taitorakentamiskohde, joiden kautta haemme kasvua tulevaisuudessa, kertoo VR Trackin rakennuspäällikkö Pasi Kiiski. – Uskomme, että siltojen peruskorjaus- ja uudisrakentaminen tulee lisääntymään Suomessa lähivuosina selvästi korjausvelan kasvaessa.

Haastavat olosuhteet vaativat teknistä osaamista

Noin 7,4 miljoonan euron siltaprojekti käynnistyy vuoden 2019 helmikuussa ja valmistuu suunnitelmien mukaan marraskuussa 2020. Aikanaan silta liitetään myös Joutseno–Imatra-kaksoisraiteeseen.

Uusi silta sisältää muun muassa 3 kantta, 8 tukea ja 7 silta-aukkoa. Molempien päiden tulokannet ovat jännitettyä teräsbetonia ja 150 metriä pitkä vesistöosuus teräsristikon ja liittorakenteisen betonikannen yhdistelmä.

Rakentaminen alkaa vedenalaisilla valutöillä ja perustusten paaluttamisella Vuoksen kuohujen yli. Sijainti onkin poikkeuksellinen: työympäristö on talvipakkasillakin keskellä virtaavaa vettä.

– Vuoksen virtausmäärä on noin 600 kuutiota sekunnissa eli aika voimakas, Kiiski naurahtaa. – Uitamme paikalle työlautan vuodenvaihteen tienoilla ja pääsemme aloittamaan paaluttamista ja poraamista kovaan kalliopohjaan helmikuun puolivälissä.

Osa Suomen suurinta ratahanketta

Mansikkakosken sillan on tarkoitus valmistua marraskuussa 2020, ja se liitetään aikanaan Joutseno–Imatra-kaksoisraiteeseen. Mansikkakosken silta on osa Liikenneviraston Luumäki–Imatra-ratahanketta, joka on tällä hetkellä Suomen suurin rataverkon parannushanke. Sen budjetti on kokonaisuudessaan noin 200 miljoonaa euroa ja kesto 4–5 vuotta.

Liikenneviraston suurhankkeen tavoitteena on parantaa reitin välityskykyä, toimintavarmuutta, häiriötilanteiden hallintaa, liikenneturvallisuutta, tavaraliikenteen toimintaa ja henkilöliikenteen palvelutasoa. Hankkeella pyritään myös ylläpitämään ja kehittämään elinkeinoelämän kilpailukykyä sekä vähentämään liikenteen melua ja päästöjä.

Mansikkakosken ratasiltaprojekti vastaa hyvin VR Trackin strategisia tavoitteita.

– Lokakuussa julkaistun yrityskaupan kautta tulemme yhdistymään norjalaiseen NRC Groupiin, joka toteuttaa vastaavia kohteita Norjassa ja Ruotsissa. Tavoitteenamme on nousta Pohjoismaiden johtajaksi ratainframarkkinoilla, kertoo VR Trackin johtaja Jouni Kekäle. VR Trackin nimi tulee muuttumaan vuoden alussa, ja Mansikkakosken työmaakylteissä näkyy uuden omistajayhtiön nimi.

Syksyllä 2018 norjalainen NRC Group on ostanut VR Trackin, ja mikäli kauppa vahvistetaan 7.1.2019, yritykset muodostavat Pohjoismaiden suurimman raideinfraan keskittyvän yhtiön. NRC Groupista muodostuu vahva toimija läpi koko raideinfrapalveluiden arvoketjun, ja uuden yhtiön palveluksessa tulee työskentelemään yli 2 450 työntekijää. Yksiön vuosittainen liikevaihto tulee olemaan yli 600 miljoonaa euroa.