VR Track urakoi tänä vuonna ahkerasti eri puolella Suomea


Edeltäneiden talvikuukausien aikana VR Track on solminut sopimuksia useista urakoista, joista osa toteutetaan ja valmistuu jo tämän vuoden aikana. VR Track toimii pääurakoitsijana muun muassa seuraavissa urakoissa.

Misi-Kemijärvi päällysrakenteen uusiminen

VR Track on solminut Liikenneviraston kanssa sopimuksen Misi-Kemijärven päällysrakenteen uusimisesta. Misi-Kemijärven päällysrakenteen uusimisurakassa nostetaan alueen rautateiden tasoa, jotta saadaan akselipainoja ja nopeuksia lisää liikkumisen tehokkuuden lisäämiseksi. Työssä uusitaan raiteen päällysrakennetta kaiken kaikkiaan noin 37 raidekilometrin verran, vaihdetaan Misissä kaksi vaihdetta ja sivuraidetta sekä tehdään routaeristyksiä, tasoristeystöitä ja päällysrakenteen uusimiseen liittyviä turvalaite- ja sähköistystöitä. Työt alkavat huhtikuussa ja kestävät lokakuulle 2018.

Karjaan matkakeskusurakka Raaseporissa muuttaa kaupunkinäkymää viihtyisämmäksi

Raaseporin kaupunki on sopinut yhdessä Liikenneviraston kanssa Karjaan asemanseudun saavutettavuuden parantamisesta. VR Track toteuttaa Karjaan matkakeskusurakan suunnittele ja toteuta -urakkana. Hankkeessa alueelle rakennetaan uusi ylikulkusilta, jonka myötä vanha ylikulkusilta puretaan ja samalla olemassa olevaa alikulkukäytävää jatketaan tulevan matkakeskuksen puolelle. Matkakeskuksen suunnittelu ja valmistelu kuuluvat osaksi urakkaa, jossa ympäristöön rakennetaan matkustamista tukeva fillari- ja autoparkki sekä bussi- ja saattoliikenteen alue. Urakka alkaa suunnittelun osalta heti ja työt alkavat maastossa kesällä 2018. Kohteen tulee olla valmis kesäkuussa 2019.

Pori-Mäntyluodon rataosuuden raiteenalennukset

VR Track toteuttaa raiteenalennusurakan rataosuudella Pori-Mäntyluoto, joka on osa Pori-Mäntyluodon ratasähköistysprojektia. Urakka toteutetaan kumppanuusmallilla, jossa VR Track vastaa projektin hallinnasta sekä päällysrakennetöistä ja maarakennustyöt toteutetaan yhteistyössä alihankkijoiden kanssa. Rataosuudella tehdään raiteenalennuksia kahdessa kohteessa reilun kilometrin matkalla ja samalla tehdään pieniä sillanrakennustöitä kolmella ylikulkusillalla sekä yksi vaihteen vaihto. Työt toteutetaan toukokuussa yhdeksän vuorokauden totaalikatkossa ja saatetaan valmiiksi kesäkuun loppuun mennessä.

Helsingissä vaihteiden vaihtoviikot huhti-toukokuussa

VR Track toteuttaa kevään aikana vaihteiden vaihtoja Helsingin ratapihalla. Vaihteiden vaihtourakka käsittää yhteensä viiden vaihteen vaihdon vilkkaalla ratapiha-alueella. Työt toteutetaan tarkkaan määritetyissä työkatkoissa viikonloppuisin huhti-toukokuun aikana. Työt valmistuvat kesäkuun loppuun mennessä.

VR Track on voittanut jo aiemmin viime vuoden puolella toisen vaihdeurakan Helsingissä, joka käsittää kuuden vaihteen vaihdon sekä raiteen päällysrakenteen geometriakorjauksia. Tämän urakan työt toteutetaan huhti-elokuun aikana.