VR Trackille Helsingin raitioteiden ja metron sähkönsyöttöasemien kunnossapito


Vuoden alusta alkanut sopimus on merkittävä avaus uuteen liiketoimintaan raitioteiden sähkökunnossapidon puolella.

Helsingin kaupungin liikelaitos HKL on solminut sähkökunnossapitosopimuksen VR Trackin kanssa raitioteiden ja metron sähkönsyöttöasemista. Sopimuskausi alkoi 1.1.2018 ja kestää vuoden 2021 loppuun.

Monipuolinen sopimus sähkökunnossapidossa

Viisivuotinen sopimus pitää sisällään HKL:n raitioteiden ja metron syöttöasemien, sähköbussien latausasemien sekä linja-auto-, metro- ja raitiotievarikoiden 10 kV-, 20 kV- ja DC-järjestelmien kunnossapidon. Hankkeessa operoitavia kohteita on maantieteellisesti pienellä alueella erittäin paljon: mm. muuntamoita ja sähkönsyöttöasemia löytyy yhteensä yli 80.

Vahvuutena vankka osaaminen sähkökunnossapidossa

VR Trackillä on vahva tausta sähkökunnossapidosta junaliikenneinfrassa. Nyt solmittu sopimus on hieno päänavaus kasvavalla markkinalla raitioteissä myös kunnossapidon saralla.

– Sähkö- ja automaatiojärjestelmien kunnossapito on osaamisemme ydintä. Metrot ja raitiotiet ovat hyvin lähellä perinteikästä osaamistamme junaliikenneinfrassa, ja on hienoa päästä laajentamaan toimintaamme voimakkaammin kaupunkiympäristöön, toteaa VR Trackin kunnossapidon johtaja Mauri Heinämäki.

Koko ketju haltuun

Uuden aluevaltauksen ja asiakkuuden myötä tarjoamme palveluja koko infran elinkaarelle kaikessa kiskoliikenteessä.

– Laajentuminen raitioteiden ja metron sähkökunnossapitoon tarkoittaa myös koko ketjun haltuunottoa: olemme jo ennestään vahva toimija modernin raitiotien suunnittelussa ja rakentamisessa. Lisäksi osaamistamme on hyödynnetty Länsimetrossa mm. sähkösuunnittelussa. Kunnossapidon tuominen mukaan tähän vahvistaa asemaamme kokonaisvaltaisena kiskoliikenteen osaajana, sanoo VR Trackin kunnossapidon myyntipäällikkö Jani Hauskamaa.

Teksti: Kuvat:

Helsingin raitioteiden ja metron sähkönsyöttöasemien kunnossapito VR Trackille