VR Trackin urakoimasta kaksoisraiteesta kaksi osuutta valmistunut ja otettu liikenteelle


VR Track rakentaa kaksoisraidetta Kokkolan ja Riipan välille. Urakka aloitettiin syksyllä 2012. Kaksoisraiteen rakentaminen on jaettu kolmeen osuuteen, Kokkola–Matkaneva, Matkaneva–Kälviä ja Kälviä–Riippa, joista kaksi on valmistunut ja liikennöitävissä. Kokkolan ja Matkanevan välinen osuus otettiin käyttöön liikenteelle 22.11.2014 ja Kälviän ja Riipan välinen osuus 29.11.2014. Matkanevan ja Kälviän välinen kaksoisraideosuus valmistuu ja otetaan käyttöön loppuvuodesta 2015.

Kaksoisraideurakassa uusi raide rakennetaan vanhan raiteen rinnalle. Uuden raiteen käyttöönoton yhteydessä vanha raide suljetaan liikenteeltä ja perusparannetaan koko matkalta. Kokkola–Riippa-kaksoisraideurakka sisältää maanrakennus-, sillanrakennus-, päällysrakenne-, sähkörata- ja vahvavirtatyöt sekä turvalaitetyön osalta Kokkolan vanhan asetinlaitteen muutostyön. Linjaosuudelle uuden turvalaitteen urakoi Mipro Oy.

Kokkola–Riippa-kaksoisraideurakka on osa Seinäjoki–Oulu-ratahanketta. Lisätietoja hankkeesta Liikenneviraston sivuilta.