Keski-Suomen teollisuus ansaitsee sujuvan infran


Metsä Groupin biotuotetehdas on Suomen metsäteollisuushistorian suurin investointi. Sen logistiikan toimivuus on kiinni tie- ja ratainfrastruktuurin luotettavuudesta. Jyväskylä–Äänekoski-rataosuuden sähköistys ja perusparannus palvelevat tätä tavoitetta. Myös tiestöä parannetaan, jotta raaka-ainehankinta toimii.

Kun teollisuus investoi Suomeen isosti, se on niin merkittävä asia kotimaan taloudelle, että toimintaedellytykset on turvattava joka suhteessa. Äänekoskelle rakennettavan Metsä Groupin biotuotetehtaan sijainti on logistiselta kannalta hyvä, sillä se sijaitsee keskellä Suomea laajojen metsäalueiden ympäröimänä.

Liikennevirasto teki ennen tehtaan rakentamispäätöstä infran toimivuutta koskevan tarveselvityksen. Sen johtopäätöksenä oli se, että biotuotetehtaan toteutuessa rataväli Jyväskylä–Äänekoski on sähköistettävä. Kun biotuotetehtaan rakentamispäätös sitten tuli, Liikennevirasto käynnisti rataprojektin suunnittelun välittömästi.

Jyväskylä–Äänekoski-rataosuuden sähköistys on myös yhteiskuntataloudellisesti kannattavaa.

– Me kävimme hyvissä ajoin keskusteluja tehtaan rakennuttajan kanssa siitä, missä kohdin rataosuutta liikenteenvälityskyvyn rajat tulevat vastaan. Päätimme lähteä poistamaan näitä pullonkauloja, osin myös muissa osissa Keski-Suomea, esimerkiksi Jyväskylä–Tampere-välillä, kertoo hankesuunnitteluosaston apulaisjohtaja Siru Koski Liikennevirastosta.

Päätös poistaa pullonkauloja johti investointipäätöksiin, joista keskeisin on paraikaa allianssimallilla toteutettava Jyväskylä–Äänekoski-rataosuuden sähköistys ja perusparannus. Kosken mukaan tämän osuuden sähköistys on myös yhteiskuntataloudellisesti kannattavaa.

Kiskoja pitkin Äänekoskelta Vuosaareen

Kun uudelta biotuotetehtaalta tulee siirtymään sellua vuosittain noin 800 000 tonnia Metsä Groupin asiakkaille ympäri maailmaa, on selvää, että tällainen kuljetusmäärä onnistuu vain kunnoltaan moitteettoman rata- ja tieverkon avulla. Kumipyörien merkitys korostuu raaka-ainehankinnassa, joka pääosin keskittyy Suomeen järkevien etäisyyksien päähän tehtaasta.

Juna kuljettaa selluvaunuja kesäisessä maisemassa. Etualalla kukkivat keltaiset kukat.Vientisellu siirtyy rautateitä pitkin. Muiden biotuotteiden kuljetusratkaisut selviävät biotuotekonseptin edetessä. Metsä Groupin satamavalinta oli Vuosaari.

– Toimiva ja luotettava ratayhteys on sen vuoksi korvaamattoman tärkeä, ettei vientisellua lainkaan varastoida biotuotetehtaan alueella. Päätimme rakennuttaa varaston nimenomaan Vuosaaren satamaan, koska siellä on siihen erittäin hyvät edellytykset ja koska sen saavutettavuus junalla Äänekoskelta on hyvä, perustelee Metsä Groupin logistiikkajohtaja Jari Voutilainen.

Voutilainen korostaa junaliikenteen juohevan sujumisen keskeistä merkitystä koko tehtaan toiminnalle.

Jotta tuotteet saadaan heti maailmalle, junaliikenteen on rullattava keskeytyksettä.

– Jotta tuotteet saadaan heti maailmalle, junaliikenteen on rullattava keskeytyksettä, hän toteaa.

Voutilainen pitää käynnissä olevan allianssihankkeen aikataulua juuri oikeana ensi vuonna starttaavan selluntuotannon näkökulmasta. Hän myös kiittelee Liikennevirastoa aktiivisuudesta, kun oli tarvetta selvittää olemassa olevan liikennejärjestelmän toimivuutta.

– Tämä hanke mielestäni osoittaa, että suomalaiset liikenneviranomaiset tietävät mitä tekevät, Voutilainen sanoo.

Myös tiestöä parannetaan

Keski-Suomen ratainfran parantaminen on merkitykseltään keskeisin muutos koko Sisä-Suomen liikenneoloissa. Tämä myös nimellä Äänekosken liikenneyhteydet tunnettu hanke auttaa luonnollisesti myös muuta teollisuutta kuin Metsä Groupin uutta biotuotetehdasta, esimerkiksi Äänekosken Suolahdella sijaitsevaa Valtran traktoritehdasta.

Infran parannukset ovat mittavia, mikä on tärkeää biotuotetehtaan kuljetusten sujuvuudelle. Kuljetusten valtavasta määrästä antaa osviittaa se, että biotuotetehtaan valmistumisen myötä puukuljetukset Suomessa kasvavat yli kymmenen prosenttia.

Myös raaka-ainevirrat tehtaalle ovat luonnollisesti suuret. Niiden tarpeisiin on parannettavaa olemassa olevaa, osin huonokuntoista Keski-Suomen tiestöä, jotta se kestää kasvavien puukuljetusten rasitukset.

– Tähän tarkoitukseen on meillä budjetoitu noin kymmenen miljoonaa euroa. Tiestön parantaminen käynnistyy jo tämän vuoden lopulla, kun urakka Vt 4:n parantamiseksi Äänekosken kohdalla käynnistyy. Hankkeessa valtatietä parannetaan lähes kymmenen kilometrin matkalta muun muassa varustamalla tie eritasoliittymin, kertoo Liikenteestä ja infrastruktuurista vastaava johtaja Jukka Lehtinen Keski-Suomen ELY-keskuksesta.

Äänekosken liikenneyhteydet -hankkeeseen sisältyvä ratayhteyksien parannushanke toteutetaan allianssimallilla, jossa tilaajaosapuolena toimii Liikennevirasto ja palveluntuottajaosapuolena VR Track Oy. Tutustu tarkemmin koko hankkeeseen Liikenneviraston hankesivulla.

Teksti: Kuvat:

Sweco (havainnekuva) ja Janne Mikkilä