Matka-aikoja nopeuttava kaksoisraide lisää junan kilpailukykyä


”Odotamme vastaantulevaa junaa”-kuulutus kuuluu Pohjanmaan radalla liikennöivissä junissa yhä harvemmin. Seinäjoki–Oulu-radan perusparannus ja uusi kaksoisraide välillä Kokkola–Ylivieska valmistuvat ensi vuoden lopulla. Samalla junamatka Helsingin ja Oulun välillä nopeutuu ja sujuvoituu.

Osa Suomen rataverkosta on edelleen yksiraiteista, tähän asti myös Seinäjoen ja Oulun välinen rataosuus, vaikka se on liikennemäärältään yksi Suomen vilkkaimpia. Liikenneviraston tälle rataosuudelle teettämä perusparannus ja uudet kaksoisraideosuudet Etelä-Seinäjoki–Seinäjoki–Lapua sekä Kokkola–Ylivieska parantavat Pohjanmaan radan liikenteenvälityskykyä ja myös turvallisuutta merkittävästi.

– Hankkeen merkitys henkilöjunaliikenteen kilpailukyvylle on suuri. Joukkoliikenteen tunnetusti kireässä hintakilpailussa junaliikenne menestyy vain nopeuttamalla olemassa olevia yhteyksiä. Tätä matkustajat haluavat ja arvostavat, toteaa VR-Yhtymän matkustajaliikenteen suunnittelujohtaja Antti Tuominen.

Vaikka hankkeen rakennustyöt ovat vielä osin kesken, sen myönteiset vaikutukset liikenteen sujuvuuteen ja matkanteon nopeutumiseen näkyvät jo. Yksi tärkeistä etapeista on juhannusviikolla valmistunut osaurakka, VR Trackin toteuttama kaksoisraide välillä Kokkola–Riippa.

– Kun syksyllä vielä valmistuu Riipan ja Eskolan välinen osuus, saadaan kaksoisraiteesta lisää hyötyä liikenteelle, kertoo projektipäällikkö Tommi Rosenvall Liikennevirastosta.

Työt liikenteen ehdoilla

Yhteensä 880 miljoonaa euroa maksavaa hanketta alusta asti rakennuttajaorganisaatiossa johtanut Rosenvall pitää koko pitkän rupeaman suurimpana haasteena rakennustöiden ja koko ajan toimineen liikenteen yhteensovittamista. Tavallinen käytäntö on ollut se, että rataa on korjattu pienissä pätkissä avaamalla vanha ratapenger, vaihtamalla tarvittavilta osin rakennekerrokset uusiin ja palautettava pintarakenne ennalleen ennen seuraavan junan saapumista.

Juhannusviikolla valmistuneen Kokkola–Riippa-kaksoisraideurakan työmaapäällikkö, projektipäällikkö Mikko Ylikulju VR Trackista, kehuu eri toimijoiden välistä hyvää yhteistyötä. Kuva: Hanni Marin.
Juhannusviikolla valmistuneen Kokkola–Riippa-kaksoisraideurakan työmaapäällikkö, projektipäällikkö Mikko Ylikulju VR Trackista, kehuu eri toimijoiden välistä hyvää yhteistyötä. Kuva: Hanni Marin.

– Kaksoisraideosuuksilla on tehty ensin uusi raide vanhan viereen, ohjattu liikenne sinne ja rempattu sitten rauhassa, Rosenvall kertoo.

Hän kertoo myös, että puolin ja toisin on opittu pitkän projektimatkan varrella: rakentajat liikenteestä ja liikenteen ammattilaiset rakentamisen reunaehdoista.

– Urakan aikana liikenteenohjauksesta vastaavat vierailivat työmaallamme, ja vastavuoroisesti meidän työnjohtomme pääsi vierailemaan liikenteenohjauksessa. Tämä lisäsi selkeästi ymmärrystä toisen osapuolen tekemiseen ja tarpeisiin, kertoo Kokkola–Riippa-kaksoisraideurakassa työmaapäällikkönä toiminut VR Trackin projektipäällikkö Mikko Ylikulju.

Ruha–Lapua-osuuden rakennus- ja perusparannustöitä vetää puolestaan VR Trackin projektipäällikkö Antti Pelkonen.

– Junaliikenne ja junaliikenteen ”seassa” työskentely on tuonut oman lisämausteensa eri urakoiden keskinäiselle yhteensovittamiselle. Nyt, hankkeen ehtoopuolella, yhteensovitettavien urakoiden määrä on pudonnut neljään, Pelkonen sanoo.

Noin 50 miljoonaa euroa maksava Ruha–Lapua-rataosuus valmistuu tämän vuoden syksyllä. Yhteensä perusparannustyöt koko Seinäjoki–Oulu-rataosuudella maksavat noin 550 miljoonaa euroa. Loppu koostuu uudisrakentamisesta eli pääasiassa kaksoisraiteen rakentamisesta osuuksille Etelä-Seinäjoki–Seinäjoki–Lapua ja Kokkola–Ylivieska.

Kaksoisraiteen avulla nopeammin perille

Kaksoisraiteen valmistuminen vaikuttaa junaliikenteeseen liikenteenvälityskapasiteettia kasvattavasti, koska junien ei tarvitse enää odotella raiteen vapautumista. Tätä vaikutusta vahvistaa se, että rataosuudelle mahtuu aikayksikköä kohden entistä enemmän junia. Radan perusparantaminen puolestaan tuottaa entistä kantavampia penkereitä, mikä mahdollistaa junien nopeuksien kasvattamisen.

Kaksoisraiteen ansiosta aikaa ei kulu raiteen vapautumisen odotteluun. Rataosuudelle mahtuu myös aiempaa enemmän junia.

Ratarakenteiden teknisen parantamisen toinen etu on se, että tavaraliikenteen suurin sallittu akselipaino voidaan nostaa 22,5 tonnista 25 tonniin. Suurimmat edut liittyvät silti matkustajaliikenteen selvästi parempaan sujuvuuteen.

– Aikataulusuunnittelu on erityisesti kaksoisraiteen valmistumisen ansiosta entistä vapaampaa, ja siksi matkustajien edut entistä paremmin huomioonottavaa. Julkaisimme uuden aikataulurakenteen juhannusviikolla, samaan aikaan kuin VR Trackin kaksoisraideosaurakka valmistui, Antti Tuominen kertoo.

Kun koko Seinäjoki–Oulu-ratahanke ensi vuoden lopulla valmistuu, matka-aikatauluja voi entisestään nopeuttaa. Antti Tuominen aikoo siirtää tämän hankkeen oppeja ja hyötyjä myös VR:n tuleviin hankkeisiin.

– Tarpeita on eri puolilla Suomea, yksi kiireellisimmistä hankkeista on Tampereen ja Jyväskylän rataosuuden parantaminen nykyisiä liikennemääriä vastaavalle tasolle, Tuominen toteaa.

Tiesitkö tämän?

Seinäjoki–Oulu-hankekartta. Kuva: Liikennevirasto.
Seinäjoki–Oulu-hankekartta. Kuva: Liikennevirasto.

Ruha–Lapua-kaksoisraide ja siihen liittyvät Lapuan liikennepaikan muutostyöt ovat osa Liikenneviraston Seinäjoki–Oulu-ratahanketta. VR Track toimii lokakuussa valmistuvan Ruha–Lapua-hankkeen päätoteuttajana ja pääurakoitsijana. Videossa projektipäällikkö Antti Pelkonen kertoo kaksoisraidehankkeen etenemisestä.

Lisätietoja Seinäjoki–Oulu-ratahankkeesta Liikenneviraston hankesivuilta.

Teksti: Kuvat:

Janne Mikkilä, Hanni Marin ja Liikennevirasto