Koska välitämme huomisesta

Vastuullisuusraportti 2021

Luomme ihmisiä ja yhteiskuntaa liikuttavaa infraa, ​​​​​​​joka ylittää odotukset niin tänään kuin huomennakin. Jatkamme kestävän kasvun strategian toteuttamista edistäen ilmastoystävällisiä ratkaisuja ja tekemällä proaktiivisesti töitä toimialan päästöjen nollaamiseksi. Vastuullisuusraportti 2021 on julkaistu.

Rakennamme tulevaisuuden mahdollisuuksia

Pohjoismaiden johtavana raideinfran toimijana voimme tarjota NRC:läisille ainutlaatuisia mahdollisuuksia oman urapolun rakentamiseen ja ammattitaidon kehittämiseen. Rakennamme ja kunnossapidämme ympäristöystävällistä infraa, joka yhdistää kaupunkeja ja ihmisiä. Meillä jos missä voi thedä työtä, jolla on merkitystä. 

Terveenä kotiin jokaisen työpäivän jälkeen

Meille turvallisuusriskien minimoiminen ja turvallisen työkulttuurin kehittäminen on ensisijaisen tärkeää. Ennakoiva työturvallisuus ulottuu NRC Groupissa läpi koko organisaation aina kentältä ylimpään johtoon.

Olemme sitoutuneet nolla tapaturmaa -ajatteluun, jonka mukaisesti kaikki tapaturmat ovat estettävissä. Haluamme oppia sattuneista vaaratilanteista ja virheistä. Yhdessä jaetaan havaintoja myös onnistumisista.

Vastuu ympäristöstä

Mahdollistamme ympäristöystävällistä liikkumista ympäri Suomen. Kestävää infraa pitää myös rakentaa kestävästi. Ympäristöohjelmassamme on asetettu päästövähennyksille tavoitteet kansainvälisen kasvihuonekaasuprotokollan mukaisesti. Päämäärämme on olla vastuullisin toimija, joka jatkuvasti kehittää ja parantaa toimintaansa ympäristön huomioiden.

Toimimme sertifioidun ISO 14001 -ympäristöjärjestelmämme mukaisesti ja koulutamme osaajamme toimimaan ympäristön kannalta vastuullisesti.

Ensiluokkaista rakentamista

Valvomme työn laatua tarkasti. Olemme sitoutuneet ISO 9001/2015-laatujärjestelmän vaatimuksiin. Hyödynnämme myös tietomallipohjaista rakentamista laadun parantamiseen.

Olemme mukana YK:n Global compact -verkostossa

YK:n Global Compactin kymmenen periaatetta tarjoavat suuntaviivat yritysten vastuullisen toiminnan takaamiseksi ihmisoikeuksien, työelämän, korruption torjunnan ja ympäristön osa-alueissa. Yhdessä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa periaatteet toimivat oppaana jäsenten kestävän kehityksen työssä.

Vastuullisuuden johtaminen

Katso video

6,4
Tapaturmataajuus
12,9 %
Kasvihuonepäästöjen vähennys
10,7 %
Naisten osuus henkilöstöstä

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.