Turvallisuus on meille tärkeintä

Terveenä ja turvallisesti kotiin - joka päivä

Tavoitteenamme on tarjota kaikille työntekijöillemme turvallinen työpaikka. Haluamme, että kaikki työntekijät ja kumppanit voivat palata päivittäin kotiin terveinä ja kunnossa. Panostamme turvallisuuteen kaikessa toiminnassamme terveyttä, työympäristöä ja turvallisuutta koskevan ohjeistuksemme mukaisesti. Henkilöstön terveys ja turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää.

Mittaamme tapaturmataajuutta menetetyn työajan mukaan (LTI). LTI-1-taajuus tarkoittaa poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrää miljoonaa tehtyä työtuntia kohti. LTI-2 tarkoittaa poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrää miljoonaa tehtyä työtuntia kohti, mutta mukaan lasketaan myös sairaanhoitoa ja korvaavan työn käyttöä vaatineet työtapaturmat. Tapaturmiemme määrä on laskenut mikä on ilman muuta ilahduttavaa, mutta asenteemme työterveyteen ja -turvallisuuteen on edelleen tinkimätön. Uskomme, että kaikki tapaturmat ovat estettävissä, ja aiomme jatkossakin ottaa opiksemme ja tehdä tarvittavat muutokset, jotta voimme luoda nykyistäkin turvallisemman työpaikan kaikille.

Sitoudumme turvallisuuden edistämiseen

  • ISO 45001:2018 -työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti
    ISO 45001:2018 -työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti
  • Traficomin turvallisuustodistus
    Traficomin turvallisuustodistus
  • Nolla tapaturmaa -periaate
    Nolla tapaturmaa -periaate

Vastuullisuus on toimintamme ytimessä

Lue uusimpia uutisiamme turvallisuudesta

Olemme saavuttaneet Nolla tapaturmaa -foorumin tasoluokituksen 3 - Suuntana maailman kärki

Olemme saaneet 12.4.2021 tunnustuksen pitkäjänteisestä turvallisuustyöstämme saavuttamalla Nolla tapaturmaa –foorumin tasoluokituksen 3 – Suuntana maailman kärki. Tasoluokitukset myönnetään työturvallisuuden parantamisesta vuosittain. Tänä vuonna tasoluokituksen sai 87 työpaikkaa ja näistä 33 pääsi nollan tapaturman tavoitteeseen vuonna 2020.

Lue lisää

Uusi työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti lisää työntekijöiden kuuntelua ja osallistumista

Vuosi sitten aloitimme soveltamaan kansainvälistä ISO 45001 -standardia. Se sertifioitiin tämän vuoden alussa, mikä vahvistaa yhtiön ennestään vastuullista toimintaa. Laatu- ja työsuojelupäällikkö Marjo Kaustell oli tiiviisti mukana jo uuden standardin tekemisessä.

Lue lisää

NRC Groupin työkulttuurissa turvallisuus on kaikkien yhteinen asia

Ennakoiva työturvallisuus ulottuu NRC Groupissa läpi koko organisaation aina kentältä ylimpään johtoon. Yhdessä jaetaan havaintoja myös onnistumisista. Pelkkä vahingoista oppiminen ei riitä.

Lue lisää

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.