Ohjeita laskutukseen

Nopean ja virheettömän laskunkäsittelyn varmistamiseksi pyydämme lähettämään ensisijaisesti verkkolaskuja sekä varmistamaan, että laskuilla on vaaditut lisätiedot.

Laskussa tulee olla seuraavat lisätiedot

  • ostotilaus- ja/tai NRC Group Finland Oy:n sopimusnumero
  • annettu projektitunnus tai tilaajan nimi
  • annettu kustannuspaikka
  • tilaajan pyytämä investointi- tai seurantakohdetunnus
  • toimitusosoite

NRC Group Finland Oy:llä on oikeus hylätä ja palauttaa lasku sekä vaatia laskuttajalta uusi lasku, mikäli siinä on puutteelliset tiedot.  Uuden laskun eräpäivä määritellään normaalien sopimusehtojen mukaisesti uuden laskun saapumisesta.

Arkaluontoiset asiat
Laskutusosoitteisiin lähetettävissä verkkolaskuissa tai paperimuotoisissa laskuissa tai niiden liitteissä ei saa olla salassa pidettäviä tietoja (esimerkiksi sosiaaliturvatunnuksia, henkilöihin liittyviä terveystietoja tai luottamuksellisia sopimustietoja).

Pankkiyhteystiedot
Kaikki pankkitilit ilmoitetaan IBAN-muodossa ja BIC-pankkitunnuksella.

Laskutusosoitteet: NRC Group Finland Oy

Laskutusosoitteeseen ei saa lähettää muuta aineistoa kuin laskuja liitteineen.

Verkkolaskut

OVT-tunnus 003710078223
Operaattori BAWCFI22 (Basware Oyj)

Paperilaskut

NRC Group Finland Oy
1007822-3
PL 8
80020 Kollektor Scan

Osoite sähköpostitse lähetettäviä laskuja varten (PDF-muotoiset): invoices-1007822-3@kollektorinvoice.com

Laskut lähetetään sähköpostin liitteinä.

Y-tunnus

1007822-3

Laskutusosoitteet: NRC Holding Finland Oy

Laskutusosoitteeseen ei saa lähettää muuta aineistoa kuin laskuja liitteineen.

Verkkolaskut

OVT-tunnus 003730052282
Operaattori BAWCFI22 (Basware Oyj)

Paperilaskut

NRC Holding Finland Oy
3005228-2
PL 8
80020 Kollektor Scan

Osoite sähköpostitse lähetettäviä laskuja varten (PDF-muotoiset): invoices-3005228-2@kollektorinvoice.com

Laskut lähetetään sähköpostin liitteinä.

Y-tunnus (NRC Holding Finland Oy)

3005228-2